مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه در سراسر جهان

ما انسان‌هایی از نژاد و فرهنگ‌های مختلف هستیم و در سراسر جهان زندگی می‌کنیم.‏ احتمالاً با فعالیت موعظهٔ ما آشنا هستید،‏ اما علاوه بر این فعالیت،‏ به طرق دیگر نیز به جامعه کمک می‌کنیم.‏