مزمور ۹۴‏:‏۱‏-‏۲۳

  • یَهُوَه است که انتقام می‌گیرد

    • ‏«تا کی شریران موفق می‌شوند؟‏» ‏(‏۳‏)‏

    • اصلاح و تأدیب از طرف خدا شادی می‌آورد ‏(‏۱۲‏)‏

    • خدا قومش را ترک نمی‌کند ‏(‏۱۴‏)‏

    • ‏«نقشه می‌کشند که به نام قانون،‏ به دیگران ظلم کنند» ‏(‏۲۰‏)‏

۹۴  ای یَهُوَه،‏ تو خدایی هستی که انتقام می‌گیری؛‏ای خدایی که انتقام می‌گیری،‏ در شکوه و جلالت ظاهر شو!‏ ۲  ای داور تمام زمین،‏ بلند شو.‏ افراد مغرور را به سزای کارهایشان برسان.‏ ۳  ای یَهُوَه،‏ تا کی شریران موفق می‌شوند؟‏تا کی شادی خواهند کرد؟‏ ۴  آن‌ها حرف‌های پوچ و توخالی می‌زنند؛‏همهٔ بدکاران به کارهای بدشان افتخار می‌کنند.‏ ۵  ای یَهُوَه،‏ آن‌ها قوم تو را خرد و پایمال می‌کنند،‏و به مردمی که میراث تو هستند،‏ ظلم و ستم می‌کنند.‏ ۶  بیوه‌زنان و بیگانگان را می‌کشند،‏و یتیمان را به قتل می‌رسانند.‏ ۷  می‌گویند:‏ «یاه* نمی‌بیند؛‏خدای یعقوب متوجه کارهای ما نمی‌شود.‏»‏ ۸  ای افراد نامعقول،‏ بفهمید!‏ای نادانان،‏ کی سر عقل می‌آیید؟‏ ۹  آیا خدایی که گوش را به ما داد،‏ نمی‌تواند بشنود؟‏ آیا خدایی که چشم را به ما داد،‏ نمی‌تواند ببیند؟‏ ۱۰  آیا خدایی که ملت‌ها را اصلاح می‌کند،‏ نمی‌تواند توبیخ کند؟‏ اوست که به انسان علم و دانش می‌دهد!‏ ۱۱  یَهُوَه از فکر انسان‌ها باخبر است،‏او می‌داند که افکار آن‌ها باد هواست.‏* ۱۲  ای یاه،‏ شاد و سعادتمند است کسی که او را اصلاح می‌کنی،‏کسی که قوانینت را به او تعلیم می‌دهی.‏ ۱۳  به این ترتیب،‏ تو در زمان مصیبت و بلا به او آرامش می‌دهیتا وقتی که قبری* برای شریران کنده شود.‏ ۱۴  یَهُوَه قومش را رها نمی‌کند؛‏او قومی را که میراثش هستند،‏ ترک نمی‌کند.‏ ۱۵  روزی می‌رسد که دوباره از روی عدل و انصاف داوری می‌شود،‏و همهٔ کسانی که دلی صاف و صادق دارند،‏ طبق حکمی که صادر می‌شود،‏ عمل می‌کنند.‏ ۱۶  چه کسی حاضر است در مقابل شریران از من دفاع کند؟‏ چه کسی حاضر است در مقابل بدکاران از من طرفداری کند؟‏ ۱۷  اگر یَهُوَه به من کمک نمی‌کرد،‏تا حالا نابود شده بودم.‏ ۱۸  وقتی گفتم:‏ «پای من می‌لغزد،‏»‏ تو ای یَهُوَه،‏ با محبت پایدارت* از من پشتیبانی کردی.‏ ۱۹  وقتی اضطراب و نگرانی* تمام وجودم را گرفته بود،‏تو به من دلداری و تسلّی دادی.‏ ۲۰  تو هیچ وقت با حاکمان* فاسد همکاری نمی‌کنی،‏چون نقشه می‌کشند که به نام قانون،‏ به دیگران ظلم کنند.‏ ۲۱  آن‌ها با بی‌رحمی به درستکاران حمله می‌کنند،‏و افراد بی‌گناه را به مرگ محکوم می‌کنند.‏* ۲۲  اما یَهُوَه صخره و پناهگاه امن من است.‏خدای من پشت و پناهم* است.‏ ۲۳  او کاری می‌کند که آن‌ها سزای کارهای شریرانه‌شان را ببینند،‏ و در دام نقشه‌های شریرانهٔ خودشان بیفتند و نابود شوند.‏ یَهُوَه خدای ما همهٔ آن‌ها را به کلّی نابود می‌کند.‏

پاورقی‌ها

‏«یاه» مخفف یَهُوَه است.‏
یا:‏ «نَفَسی بیش نیست.‏»‏
یا:‏ «گودالی.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «فکر و خیال.‏»‏
یا:‏ «قاضی‌های.‏»‏
یا:‏ «حکم ریختن خون افراد بی‌گناه را صادر می‌کنند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «صخرهٔ پناهگاه.‏»‏