مزمور ۱۱۷‏:‏۱، ۲

  • ای همهٔ ملت‌ها،‏ یَهُوَه را ستایش کنید!‏

    • محبت پایدار یَهُوَه عظیم است ‏(‏۲‏)‏

۱۱۷  ای همهٔ ملت‌ها،‏ یَهُوَه را ستایش کنید!‏ای همهٔ قوم‌ها،‏ او را جلال دهید،‏ ۲  زیرا عشق و محبت یَهُوَه نسبت به ما عظیم و پایدار است،‏و وفاداری او جاودانی است.‏ یاه را ستایش کنید!‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «هَلِلویاه.‏» «یاه» مخفف یَهُوَه است.‏