مزمور ۱۰۰‏:‏۱‏-‏۵

  • آفریدگار عالم را شکر و سپاس گویید!‏

    • ‏«یَهُوَه را با شادی خدمت کنید» ‏(‏۲‏)‏

    • خدا آفرینندهٔ ماست ‏(‏۳‏)‏

ترانه‌ای برای شکرگزاری.‏ ۱۰۰  ای مردم تمام زمین،‏ برای یَهُوَه آواز شادی بخوانید!‏* ۲  یَهُوَه را با شادی خدمت کنید،‏ و وقتی به حضورش می‌آیید،‏ سرودهای شادمانه بخوانید!‏ ۳  بدانید که یَهُوَه خداست.‏ او آفرینندهٔ ماست و ما به او تعلّق داریم.‏* ما قوم او و گوسفندان چراگاهش هستیم.‏ ۴  با شکرگزاری،‏ از دروازه‌های خانهٔ او داخل شوید،‏و در صحن‌های خانه‌اش او را ستایش کنید.‏ او را سپاس بگویید و نامش را ستایش کنید،‏ ۵  چون یَهُوَه نیکوست؛‏محبت پایدارش جاودانه است،‏و وفاداری‌اش را در همهٔ نسل‌ها نشان می‌دهد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «فریاد پیروزی سر دهید!‏»‏
یا احتمالاً:‏ «او ما را به وجود آورد،‏ نه خودمان.‏»‏