مزمور ۶۲‏:‏۱‏-‏۱۲

  • نجات از طرف خداست

    • ‏«من برای خدا صبورانه انتظار می‌کشم» ‏(‏۱‏،‏ ۵‏)‏

    • ‏«سفرهٔ دلتان را برایش باز کنید» ‏(‏۸‏)‏

    • انسان‌ها نفسی بیش نیستند ‏(‏۹‏)‏

    • ‏«خیال نکنید که می‌توانید از راه دزدی پولدار شوید» ‏(‏۱۰‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با سبک «یِدوتون.‏»‏* ترانه‌ای از داوود.‏ ۶۲  من برای خدا صبورانه* انتظار می‌کشم،‏ چون اوست که مرا نجات می‌دهد.‏ ۲  اوست صخره و نجات‌دهنده و پناهگاه امن من؛‏برای همین،‏ هیچ وقت طوری نمی‌لغزم که زمین بخورم.‏ ۳  ای شریران،‏ تا کی می‌خواهید به کسی هجوم بیاورید که می‌خواهید او را بکشید؟‏ همهٔ شما مثل دیوار کجی که نزدیک است فرو بریزد خطرناکید!‏* ۴  با هم همدست می‌شوید تا او را از مقام بالایش برکنار کنید؛‏شما از دروغ گفتن لذّت می‌برید.‏ با زبانتان برکت می‌خواهید،‏ ولی در باطن لعنت می‌کنید.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۵  من برای خدا صبورانه* انتظار می‌کشم،‏چون اوست که به من امید می‌دهد.‏ ۶  اوست صخره و نجات‌دهنده و پناهگاه امن من؛‏برای همین پایم هیچ وقت نمی‌لغزد.‏ ۷  نجات و عزّت من از طرف خداست.‏ اوست صخرهٔ محکم و پناهگاه من.‏ ۸  ای مردم،‏ همیشه به خدا توکّل کنید،‏ و سفرهٔ دلتان را برایش باز کنید،‏ چون او پناهگاه ماست.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۹  انسان‌ها پناهگاهی دروغین هستند؛‏آن‌ها نَفَسی بیش نیستند.‏ وقتی همهٔ آن‌ها روی ترازو گذاشته شوند،‏ از یک نَفَس هم سبک‌ترند!‏ ۱۰  فکر نکنید که می‌توانید با کلاهبرداری موفق شوید،‏یا خیال نکنید که می‌توانید از راه دزدی پولدار شوید.‏ حتی اگر ثروتتان زیاد شود،‏ نباید به آن دل ببندید.‏ ۱۱  دو بار شنیده‌ام که خدا گفته است:‏ ‏«من سرچشمهٔ قدرت هستم.‏»‏ ۱۲  ای یَهُوَه،‏ محبت پایدار* هم از تو سرچشمه می‌گیرد،‏و تو هر کس را بر اساس کارهایش پاداش می‌دهی یا مجازات می‌کنی.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «در سکوت.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «او مثل یک دیوار سنگیِ کج است که نزدیک است فرو بریزد.‏»‏
یا:‏ «در سکوت.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏