مزمور ۹۶‏:‏۱‏-‏۱۳

  • برای یَهُوَه سرودی تازه بخوانید

    • یَهُوَه واقعاً شایستهٔ ستایش است ‏(‏۴‏)‏

    • بت‌ها بی‌ارزش هستند ‏(‏۵‏)‏

    • با لباس مقدّس خدا را بپرستید ‏(‏۹‏)‏

۹۶  برای یَهُوَه سرودی تازه بخوانید.‏ ای مردم تمام زمین،‏ برای یَهُوَه آواز بخوانید!‏ ۲  برای یَهُوَه سرود بخوانید و نامش را ستایش کنید.‏ هر روز به مردم این خبر خوش را اعلام کنید که خدا نجات می‌دهد!‏ ۳  در میان ملت‌ها جلال و شکوهش را اعلام کنید،‏و در میان همهٔ قوم‌ها کارهای شگفت‌انگیزش را تعریف کنید.‏ ۴  یَهُوَه بزرگ است و شایستهٔ ستایش!‏ او از همهٔ خدایان دیگر پرابهت‌تر است.‏ ۵  خدایان قوم‌های دیگر بت‌های بی‌ارزش هستند،‏اما خدای ما یَهُوَه آفرینندهٔ آسمان‌هاست.‏ ۶  حضور خداوند،‏ پرجلال و پرعظمت است،‏خانهٔ او بسیار زیباست و قدرتش در آنجا آشکار است.‏ ۷  ای خاندان‌های تمام قوم‌ها،‏ به یَهُوَه،‏ طوری که شایستهٔ اوست احترام بگذارید،‏یَهُوَه را به خاطر جلال و قدرتش،‏ طوری که شایستهٔ اوست ستایش کنید.‏ ۸  جلالی را به یَهُوَه بدهید که شایستهٔ نام اوست؛‏برایش هدیه بیاورید و به صحن‌های خانه‌اش وارد شوید.‏ ۹  با لباس مقدّس* در مقابل یَهُوَه تعظیم* کنید.‏ای مردم تمام زمین،‏ در حضور او بلرزید!‏ ۱۰  در میان ملت‌ها اعلام کنید:‏ «یَهُوَه پادشاه شده است!‏ زمین* در جای خود استوار است؛‏ هرگز نمی‌توان آن را تکان داد.‏ خدا قوم‌ها را با عدل و انصاف داوری خواهد کرد.‏»‏ ۱۱  ای آسمان‌ها شادی کنید و ای زمین شادمان باش؛‏دریاها و هر چه در آن‌هاست،‏ فریاد شادی سر دهند!‏ ۱۲  کشتزارها و هر چه در آن‌هاست،‏ شادی کنند.‏ همهٔ درختان جنگل هم در حضور یَهُوَه فریاد شادی برآورند،‏ ۱۳  چون او می‌آید،‏*بله او می‌آید تا مردم زمین را داوری کند.‏ او داوری عادل و امین است،‏و ساکنان زمین را با عدل و انصاف داوری خواهد کرد.‏

پاورقی‌ها

یا احتمالاً:‏ «به خاطر شکوه قدّوسیتش.‏»‏
یا:‏ «پرستش.‏»‏
یا:‏ «زمین حاصلخیز.‏»‏
یا:‏ «آمده است.‏»‏