جدیدترین‌ها

2021-10-19

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

پوستر:‏ یَهُوَه به تو شجاعت می‌بخشد

این پوستر را دانلود و چاپ کن تا به تو یادآوری بشود که یَهُوَه به تو کمک می‌کند شجاع باشی.‏

2021-10-19

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

روت—‏یک دوست واقعی

تو می‌توانی مثل روت یک دوست واقعی باشی.‏

2021-10-19

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

ژانویه ۲۰۲۲

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۲۸ فوریه تا ۳ آوریل ۲۰۲۲ است.‏

2021-10-14

پاسخ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی مهم

کتاب مقدّس در مورد دوستی چه می‌گوید؟‏

دوست‌های خوب تأثیر خوبی روی هم می‌گذارند و به هم انگیزه می‌دهند.‏ در انتخاب دوست دقت کنید!‏

2021-10-11

جزوهٔ کار و آموزش

ژانویه-‏فوریه ۲۰۲۲

2021-10-07

موضوعات دیگر

آیا یک نظام اقتصادی به دور از نابرابری امکان‌پذیر است؟‏

حکومتی وجود دارد که می‌تواند کاملاً به امور زمین رسیدگی کند و فقر و بی‌ثباتی اقتصادی را از بین ببرد.‏

2021-10-06

برج دیده‌بانی

آینده‌ای مطمئن—‏چگونه می‌توان به آن رسید؟‏

با توجه به بی‌ثباتی زندگی،‏ بسیاری برای رسیدن به آینده‌ای بهتر به دنبال راه و راهنما هستند.‏

2021-10-05

جوانان می‌پرسند

آیا باید تعمید بگیرم؟‏—‏قسمت ۳:‏ چرا می‌ترسم تعمید بگیرم؟‏

آیا فکر کردن به وقف و تعمید به تو استرس می‌دهد؟‏ در این صورت این مقاله می‌تواند کمک کند تا با ترس خود مقابله کنی.‏

2021-10-04

نحوهٔ استفاده از اعانات

نقطه‌هایی که زندگی را تغییر می‌دهد

ما نه تنها نشریات بریل را تولید می‌کنیم،‏ بلکه در یادگیری خط بریل به مردم کمک می‌کنیم.‏

2021-09-29

کتاب و بروشور

2021-09-29

توضیح آیه‌های کتاب مقدّس

توضیح یوحنا ۱۶:‏۳۳—‏«من بر دنیا چیره شده‌ام»‏

گفتهٔ عیسی چطور به پیروانش اطمینان داد که می‌توانند خدا را خشنود کنند؟‏