مراجعه به متن

کتابخانه

در بخش کتابخانه فیلم‌ها و نشریاتی بر اساس کتاب مقدّس در دسترس شماست.‏ جدیدترین نسخه‌های مجلّهٔ «برج دیده‌بانی» و «بیدار شوید!‏» و سایر نشریاتی را که در زیر آمده است آنلاین بخوانید یا دانلود کنید.‏ به فایل صوتی نشریات این سایت به بسیاری از زبان‌ها،‏ رایگان گوش دهید.‏ فیلم‌هایی را به بسیاری از زبان‌ها،‏ از جمله زبان‌های اشاره تماشا کنید یا دانلود کنید.‏

 

برج دیده‌بانی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

بیدار شوید!‏

کتاب و بروشور

شماری از اصلاحاتی که در متن الکترونیک نشریات وارد شده است، شاید هنوز در نشریه چاپ‌شده وارد نشده باشد.

انتشارات جدید کنگره

در پایان هر روز کنگره،‏ انتشارات جدید را مشاهده یا دانلود کنید.‏

مشاهدۀ نشریات جدید

منابع دیگر

JW Library

برای مطالعهٔ کتاب مقدّس از ترجمهٔ دنیای جدید استفاده کنید.‏ این ترجمه را با ترجمه‌های دیگر مقایسه کنید.‏

کتابخانۀ آنلاین

با استفاده از نشریات آنلاین شاهدان یَهُوَه، در موضوعات کتاب مقدّس تحقیق کنید