مراجعه به متن

کتابخانه

در بخش کتابخانه فیلم‌ها و نشریاتی بر اساس کتاب مقدّس در دسترس شماست.‏ جدیدترین نسخه‌های مجلّهٔ «برج دیده‌بانی» و «بیدار شوید!‏» و سایر نشریاتی را که در زیر آمده است آنلاین بخوانید یا دانلود کنید.‏ به فایل صوتی نشریات این سایت به بسیاری از زبان‌ها،‏ رایگان گوش دهید.‏ فیلم‌هایی را به بسیاری از زبان‌ها،‏ از جمله زبان‌های اشاره تماشا کنید یا دانلود کنید.‏

 

برج دیده‌بانی

سلامت روان—‏کمک کتاب مقدّس

آیا شما یا عزیزانتان با مشکلات روحی و روانی دست‌وپنجه نرم می‌کنید؟‏ در این شمارهٔ برج دیده‌بانی ببینید که کتاب مقدّس چطور می‌تواند در این مورد به شما کمک کند.‏

برج دیده‌بانی

سلامت روان—‏کمک کتاب مقدّس

آیا شما یا عزیزانتان با مشکلات روحی و روانی دست‌وپنجه نرم می‌کنید؟‏ در این شمارهٔ برج دیده‌بانی ببینید که کتاب مقدّس چطور می‌تواند در این مورد به شما کمک کند.‏

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

برج دیده‌بانی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

کتاب و بروشور

شماری از اصلاحاتی که در متن الکترونیک نشریات وارد شده است، شاید هنوز در نشریه چاپ‌شده وارد نشده باشد.

منابع دیگر

JW Library

برای مطالعهٔ کتاب مقدّس از ترجمهٔ دنیای جدید استفاده کنید.‏ این ترجمه را با ترجمه‌های دیگر مقایسه کنید.‏

کتابخانۀ آنلاین (پنجره‌ای جدید باز می‌شود)

با استفاده از نشریات آنلاین شاهدان یَهُوَه، در موضوعات کتاب مقدّس تحقیق کنید