مزمور ۲۶‏:‏۱‏-‏۱۲

  • حفظ وفاداری

    • ‏«ای یَهُوَه،‏ باطنم را ببین و مرا محک بزن» ‏(‏۲‏)‏

    • دوری از معاشرت بد ‏(‏۴،‏ ۵‏)‏

    • ‏«ای یَهُوَه دور مذبح تو می‌گردم» ‏(‏۶‏)‏

مزمور داوود.‏ ۲۶  ای یَهُوَه مرا منصفانه داوری کن،‏ چون به تو وفادار بوده‌ام؛‏به تو ای یَهُوَه توکّل کرده‌ام،‏ بدون این که شکی داشته باشم.‏ ۲  ای یَهُوَه،‏ باطنم را ببین و مرا محک بزن؛‏عمق افکارم* را اصلاح و دلم را پاک کن.‏* ۳  محبت پایدار تو همیشه در نظر من است،‏و در راه درست تو* قدم برمی‌دارم.‏ ۴  با فریبکاران معاشرت نمی‌کنم،‏و از کسانی که هویت واقعی‌شان را پنهان می‌کنند،‏ دوری می‌کنم.‏* ۵  از بودن در جمع بدکاران متنفرم،‏و به هیچ وجه همنشین شریران نمی‌شوم.‏ ۶  دست‌هایم را می‌شویَم تا نشان دهم که بی‌گناهم.‏ای یَهُوَه دور مذبح تو می‌گردم،‏* ۷  زیرا می‌خواهم با صدای بلند تو را سپاس بگویم،‏و از همهٔ کارهای شگفت‌انگیزت خبر بدهم.‏ ۸  ای یَهُوَه،‏ خانه‌ات را دوست دارم؛‏جایی که جلالت آنجاست.‏ ۹  مرا با گناهکاران نابود نکن،‏و نه با کسانی که خون انسان‌ها را می‌ریزند،‏ ۱۰  کسانی که رفتارشان شرم‌آور است،‏و رشوه را دوست دارند.‏ ۱۱  ولی من برخلاف آن‌ها به تو وفادار می‌مانم.‏ به من رحم کن و نجاتم بده.‏* ۱۲  در جای صاف و هموار ایستاده‌ام؛‏ای یَهُوَه،‏ تو را در جماعت پرستندگانت* ستایش می‌کنم.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «عمیق‌ترین احساساتم.‏» تحت‌اللفظی:‏ «کلیه‌هایم.‏»‏
یا:‏ «تصفیه کن.‏»‏
یا:‏ «در حقیقت تو.‏»‏
یا:‏ «با ریاکاران همنشینی نمی‌کنم.‏»‏
یا:‏ «مذبح تو را طواف می‌کنم.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «مرا بازخرید کن.‏»‏
یا:‏ «جماعت بزرگ.‏»‏