مراجعه به متن

کتاب مقدّس آنلاین

کتاب مقدّس را آنلاین بخوانید و به آن گوش دهید یا فایل‌های صوتی آن و فیلم‌های زبان اشاره مربوط به آن را دانلود کنید.‏ کتاب مقدّس ترجمهٔ دنیای جدید‏،‏ ترجمه‌ای دقیق و روان است.‏ قسمت‌هایی از این ترجمه یا تمام آن به بیش از ۲۱۰ زبان برگردانده شده است.‏ بیش از ۲۴۰ میلیون نسخه از این ترجمه در سطح جهان توزیع شده است.‏

تغییر نما

ترجمهٔ دنیای جدید نوشته‌های مقدّس

دیگر ترجمه‌های کتاب‌ مقدّس