مزمور ۶۹‏:‏۱‏-‏۳۶

  • دعا برای نجات

    • ‏«غیرتی که برای خانهٔ تو دارم،‏ مثل آتشی در وجودم است» ‏(‏۹‏)‏

    • ‏«به دعایم زودتر جواب بده» ‏(‏۱۷‏)‏

    • ‏«به جای آب به من سرکه دادند» ‏(‏۲۱‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با سبک «سوسن‌ها.‏» مزمور داوود.‏ ۶۹  خدایا مرا نجات بده،‏ چون آب‌ها تا گردنم بالا آمده و نزدیک است غرق شوم.‏ ۲  من در گِل و لای فرو رفته‌ام و زیر پایم خالی شده است.‏ من در آب‌های عمیق گرفتار شده‌ام،‏و آب‌های خروشان مرا با خودشان برده‌اند.‏ ۳  از بس که کمک خواستم خسته شدم،‏و گلویم خشک شده است.‏ ای خدای من،‏ از بس که در انتظار تو بودم،‏ چشمانم تار شدند.‏ ۴  کسانی که بی‌جهت از من نفرت دارند،‏حتی از موهای سرم هم بیشترند.‏ دشمنان بدخواه من* که قصد جانم را دارند،‏بسیار زیاد شده‌اند.‏ آن‌ها چیزی را که ندزدیده بودم و از اموال خودم بود،‏ به‌زور از من گرفتند.‏ ۵  خدایا،‏ تو از حماقت‌هایم آگاهی،‏و گناهانم از تو پنهان نیستند.‏ ۶  ای یَهُوَه خدای لشکرها،‏ ای حاکم متعال،‏نگذار کسانی که چشم امیدشان به توست،‏ به خاطر من سرافکنده شوند.‏ ای خدای اسرائیل،‏نگذار کسانی که به دنبال تو هستند،‏ به خاطر من خوار و حقیر شوند.‏ ۷  مردم مرا به خاطر خدمت به تو سرزنش می‌کنند،‏و به‌شدّت خوار و سرافکنده شده‌ام.‏* ۸  در نظر برادرانم غریبه شده‌ام،‏و در نظر پسران مادرم بیگانه شده‌ام.‏ ۹  غیرتی* که برای خانهٔ تو دارم،‏ مثل آتشی در وجودم است،‏و توهین‌های کسانی را که به تو اهانت می‌کنند،‏ تحمّل می‌کنم.‏ ۱۰  وقتی با روزه گرفتن،‏ خودم را فروتن کردم،‏*مردم به من توهین کردند.‏ ۱۱  وقتی به جای لباس پَلاس پوشیدم،‏مسخرهٔ* آن‌ها شدم.‏ ۱۲  کسانی که کنار دروازهٔ شهر می‌نشینند،‏* پشت سرم حرف می‌زنند،‏و کسانی که مست می‌کنند،‏ دربارهٔ من آواز می‌خوانند.‏ ۱۳  اما ای یَهُوَه،‏ امیدوارم تو دعایم را بشنوی،‏و در وقت مناسب به آن جواب دهی.‏ خدایا،‏ به خاطر محبت پایدار* و بی‌کرانت،‏به دعایم جواب بده و ثابت کن که نجات‌دهندهٔ حقیقی هستی.‏ ۱۴  مرا از منجلاب نجات بده،‏و نگذار در آن غرق شوم.‏ مرا از دست کسانی که از من متنفرند،‏و از آب‌های عمیقی که در آن‌ها گرفتارم،‏ نجات بده.‏ ۱۵  نگذار سیلاب‌های خروشان مرا با خود ببرند،‏نگذار در آب‌های عمیق غرق شوم،‏و نگذار گودال مرگ دهانش را باز کند و مرا ببلعد!‏ ۱۶  ای یَهُوَه،‏ به خاطر عشقی که به من داری،‏* به دعایم جواب بده.‏ به کمکم بیا،‏ چون رحمتت بی‌کران است.‏ ۱۷  رویت را از بنده‌ات پنهان نکن.‏ به دعایم زودتر جواب بده،‏ چون در سختی و عذابم.‏ ۱۸  به کمکم بیا و نجاتم بده؛‏مرا از شرّ دشمنانم خلاص کن.‏* ۱۹  تو می‌دانی که دیگران چقدر مرا با اهانت‌هایشان خوار و حقیر می‌کنند.‏ تو می‌بینی که دیگران چطور با من دشمنی می‌کنند.‏ ۲۰  اهانت‌های مردم دلم را شکسته و زخمم علاج‌ناپذیر است.‏* امیدوار بودم کسی دلش برایم بسوزد،‏ اما هیچ کس پیدا نشد.‏منتظر بودم کسی به من دلگرمی و تسلّی دهد،‏ ولی هیچ کس را پیدا نکردم.‏ ۲۱  آن‌ها به جای غذا به من زهر* دادند،‏و وقتی تشنه بودم به جای آب به من سرکه دادند.‏ ۲۲  بگذار جشن‌های آن‌ها* برایشان دام شود،‏و رفاه و موفقیتشان آن‌ها را به تله بیندازد.‏ ۲۳  بگذار چشمانشان آنقدر تار شود که دیگر نبینند؛‏بگذار پاهایشان* همیشه از ترس بلرزد.‏ ۲۴  خشمت را بر سرشان خالی کن،‏و بگذار شعله‌های خشمت آن‌ها را بسوزاند.‏ ۲۵  بگذار اردوگاهشان ویران شود،‏و دیگر کسی در چادرهایشان زندگی نکند؛‏ ۲۶  آن‌ها به کسی که تو او را تنبیه کردی آزار می‌رسانند،‏و از رنج‌های کسانی که تو آن‌ها را مجازات* کردی حرف می‌زنند.‏ ۲۷  بگذار آن‌ها به خاطر تک‌تک گناهانشان مجازات شوند،‏و از عدالت تو محروم شوند.‏ ۲۸  بگذار اسمشان از دفتر حیات* پاک شود،‏و کنار اسم درستکاران نوشته نشود.‏ ۲۹  خدایا،‏ من درد می‌کشم و با سختی‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنم؛‏ با قدرت نجات‌بخشت از من محافظت کن!‏ ۳۰  من برای ستایش نام خدا سرود می‌خوانم،‏و عظمت و بزرگی‌اش را با شکرگزاری بیان می‌کنم.‏ ۳۱  یَهُوَه از چنین کاری بیشتر خوشحال می‌شود تا قربانی کردن گاو نر،‏یا قربانی کردن گوسالهٔ نری که شاخ و سُم دارد.‏ ۳۲  افراد فروتن و افتاده با دیدن قدرت نجات‌بخش خدا شادی می‌کنند.‏ ای شما که دنبال راهنمایی‌های خدا هستید،‏* امیدوارم قوّت‌قلب بگیرید.‏ ۳۳  یَهُوَه به دعاهای نیازمندان گوش می‌دهد،‏و بندگانش را که در حبس و اسارت هستند فراموش نمی‌کند.‏* ۳۴  ای آسمان و زمین او را ستایش کنید!‏ای دریاها و موجوداتی که در آن‌ها هستید،‏ او را ستایش کنید!‏ ۳۵  زمانی می‌رسد که خدا صَهیون* را نجات می‌دهد،‏و شهرهای یهودا را بازسازی می‌کند؛‏آن وقت قوم خدا آن سرزمین را تصرّف می‌کنند و در آنجا ساکن می‌شوند.‏ ۳۶  نسل خادمانش وارث آن سرزمین می‌شوند،‏و کسانی که نام خدا را دوست دارند،‏ در آنجا زندگی خواهند کرد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «کسانی که بی‌جهت با من دشمنی می‌کنند.‏»‏
یا:‏ «سرافکندگی،‏ صورتم را پوشانده است.‏»‏
یا:‏ «عشقی؛‏ شور و شوقی.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «وقتی گریه و زاری کردم و روزه گرفتم.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «ضرب‌المثل؛‏ تکیه‌کلام.‏»‏
ظاهراً این افراد شامل ریش‌سفیدان و بزرگان شهر می‌شد.‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «به خاطر این که محبت پایدار تو نیکوست.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «از دست دشمنانم بازخرید کن.‏»‏
یا:‏ «ناامید و درمانده شده‌ام.‏»‏
یا:‏ «گیاهی سمی.‏»‏
یا:‏ «سفره‌های آن‌ها.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «کمرشان.‏»‏
یا:‏ «زخمی.‏»‏
یا:‏ «دفتر زندگان.‏»‏
یا:‏ «شما که خدا را می‌جویید.‏»‏
یا:‏ «حقیر نمی‌شمارد.‏»‏
یا:‏ «اورشلیم.‏»‏