مزمور ۱۲۷‏:‏۱‏-‏۵

  • بدون خدا همه چیز بی‌فایده است

    • ‏«اگر یَهُوَه خانه را بنا نکند،‏ زحمت بنّاها بی‌فایده است» ‏(‏۱‏)‏

    • فرزندان هدیه‌ای از طرف یَهُوَه هستند ‏(‏۳‏)‏

یکی از سرودهایی که در راه اورشلیم،‏ موقع بالا رفتن از کوه خوانده می‌شد.‏ مزمور سلیمان.‏ ۱۲۷  اگر یَهُوَه خانه را بنا نکند،‏زحمت بنّاها بی‌فایده است.‏ اگر یَهُوَه شهر را نگهبانی نکند،‏بیدار ماندن نگهبانان بی‌فایده است.‏ ۲  بی‌فایده است که شما برای امرار معاش این همه زحمت می‌کشید؛‏صبح زود بلند می‌شوید،‏و شب دیر می‌خوابید،‏چون خداست که به عزیزانش روزی و خوابی شیرین می‌دهد.‏ ۳  فرزندان* هدیه‌ای* از طرف یَهُوَه هستند؛‏آن‌ها* پاداشی هستند که او به انسان‌ها می‌دهد.‏ ۴  فرزندانی که برای پدری جوان به دنیا می‌آیند،‏مثل تیرهایی هستند در دست مردی دلاور.‏ ۵  شاد و سعادتمند است کسی که تیردان خود را با این تیرها پر می‌کند!‏ او هیچ وقت خجل و شرمنده نمی‌شود،‏چون فرزندانش کنار دروازهٔ شهر،‏ در مقابل دشمنان از حقش دفاع می‌کنند.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «پسران.‏»‏
یا:‏ «میراثی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «ثمرهٔ رَحِم.‏»‏