مراجعه به متن

پاسخ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی مهم

با انتخاب یکی از پرسش‌های زیر با تعالیم کتاب مقدّس آشنا شوید.‏

روحانیت چیست؟‏ آیا بدون دین می‌توان شخصی روحانی بود؟‏

سه روشی که می‌توان شخصی روحانی بود و چهار برداشت اشتباه در مورد آن.‏

روحانیت چیست؟‏ آیا بدون دین می‌توان شخصی روحانی بود؟‏

سه روشی که می‌توان شخصی روحانی بود و چهار برداشت اشتباه در مورد آن.‏

کتاب مقدّس

پرستش و اعتقادات

سبک زندگی و معیارهای اخلاقی

کتاب مقدس را با کمک شاهدان یَهُوَه مطالعه کنید

چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏

میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا کتاب مقدّس را مطالعه کرده‌اند و پاسخ پرسش‌های مهم زندگی را یافته‌اند.‏ آیا شما نیز مایلید با تعالیم این کتاب بیشتر آشنا شوید؟‏

دورهٔ آموزشی تعالیم کتاب مقدّس چگونه برگزار می‌شود؟‏

شاهدان یَهُوَه،‏ در سراسر دنیا به این معروفند که دوره‌ای آموزشی و رایگان برای فراگیری تعالیم کتاب مقدّس برگزار می‌کنند.‏ ببینید این دوره چگونه برگزار می‌شود.‏

درخواست ملاقات با یکی از شاهدان یَهُوَه

برای بررسی موضوعات کتاب مقدّس با کمک شاهدان یَهُوَه یا گذراندن دورهٔ رایگان کتاب مقدّس این فرم را پر کنید.‏