مزمور ۱۴۳‏:‏۱‏-‏۱۲

  • جانم تشنهٔ خداست!‏

    • تعمّق روی کارهای خدا ‏(‏۵‏)‏

    • ‏«به من یاد بده که چطور خواستت را انجام دهم» ‏(‏۱۰‏)‏

    • ‏‹روح نیکویت مرا هدایت کند› ‏(‏۱۰‏)‏

ترانه‌ای از داوود.‏ ۱۴۳  ای یَهُوَه،‏ دعایم را بشنو؛‏وقتی با التماس از تو کمک می‌خواهم،‏ به من گوش بده.‏ تو عادل و وفاداری،‏ پس به دعایم جواب بده.‏ ۲  خادمت را محاکمه نکن،‏چون هیچ شخص زنده‌ای در مقابل تو بی‌گناه نیست.‏ ۳  دشمنم مرا تعقیب کرده،‏و به زمین کوبیده است.‏ او مرا مجبور کرده مثل کسانی که مدت‌هاست مرده‌اند در تاریکی بمانم.‏ ۴  طاقتم تمام شده؛‏دیگر هیچ احساسی ندارم.‏* ۵  روزهای گذشته را به یاد می‌آورم؛‏به تمام کارهایت عمیقاً فکر می‌کنم،‏و با اشتیاق روی کارهای دستت تعمّق می‌کنم.‏* ۶  دست‌هایم را به طرف تو بلند می‌کنم؛‏جانم مثل زمینی خشک و بی‌آب،‏ تشنهٔ توست.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۷  ای یَهُوَه،‏ هر چه زودتر به دعایم جواب بده؛‏دیگر هیچ رمقی در من نمانده است.‏ روی خودت را از من برنگردان،‏وگرنه مثل کسانی می‌شوم که به گودال مرگ* فرو می‌روند.‏ ۸  بگذار هر روز صبح محبت پایدارت را بچشم،‏*چون به تو توکّل می‌کنم.‏ راهی را که باید بروم به من نشان بده،‏چون چشم امیدم به توست.‏ ۹  ای یَهُوَه،‏ مرا از دست دشمنانم نجات بده.‏ من به تو پناه آورده‌ام.‏ ۱۰  تو خدای من هستی،‏پس به من یاد بده که چطور خواستت را انجام دهم.‏ از تو می‌خواهم که روح نیکویتمرا در راه راست* هدایت کند.‏ ۱۱  ای یَهُوَه،‏ به خاطر نامت جانم را حفظ کن.‏ تو خدای عادلی هستی،‏ پس مرا از درد و رنج نجات بده.‏ ۱۲  به خاطر محبت پایدارت،‏ دشمنانم را نابود کن؛‏*تمام کسانی را که مرا آزار می‌دهند از بین ببر،‏چون من خادم تو هستم.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «دلم بی‌حس شده است.‏»‏
یا:‏ «کارهای دستت را بررسی می‌کنم.‏»‏
یا:‏ «به گور.‏»‏
یا:‏ «دربارهٔ محبت پایدارت بشنوم.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «محبت پایدار.‏»‏
یا:‏ «در زمین هموار.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «ساکت کن.‏»‏