مزمور ۳۴‏:‏۱‏-‏۲۲

  • یَهُوَه خادمانش را نجات می‌دهد

    • ‏«نامش را با هم جلال دهیم!‏» ‏(‏۳‏)‏

    • فرشتهٔ یَهُوَه از اشخاص خداترس محافظت می‌کند ‏(‏۷‏)‏

    • ‏«بچشید و ببینید که یَهُوَه نیکوست» ‏(‏۸‏)‏

    • حتی یکی از استخوان‌هایش شکسته نمی‌شود ‏(‏۲۰‏)‏

مزمور داوود؛‏ زمانی که او خودش را در حضور اَبیمِلِک به دیوانگی زد و بعد،‏ اَبیمِلِک او را از خود دور کرد و داوود به راه خود رفت.‏ א [‏الف‏]‏ ۳۴  من یَهُوَه را همیشه ستایش می‌کنم؛‏ستایش او دائم بر زبانم جاریست.‏ ב [‏ب‏]‏ ۲  به یَهُوَه افتخار می‌کنم؛‏افراد فروتن و افتاده* این را می‌شنوند و شادی می‌کنند.‏ ג [‏ج‏]‏ ۳  بیایید با من عظمت یَهُوَه را اعلام کنید؛‏بیایید تا نامش را با هم جلال دهیم!‏ ד [‏د‏]‏ ۴  به یَهُوَه دعا کردم و او به من جواب داد.‏ او مرا از همهٔ ترس‌هایم نجات داد.‏ ה [‏هـ‍‏]‏ ۵  چهرهٔ کسانی که چشم امیدشان به او بود،‏ از شادی درخشید؛‏هیچ کس نتوانست آن‌ها را سرافکنده کند.‏ ז [‏ز‏]‏ ۶  این بندهٔ حقیر دعا کرد و یَهُوَه صدای او را شنید.‏ خدا او را از همهٔ سختی‌هایش نجات داد.‏ ח [‏ح‏]‏ ۷  فرشتهٔ یَهُوَه دورتادور همهٔ اشخاص خداترس حلقه می‌زند،‏*و آن‌ها را نجات می‌دهد.‏ ט [‏ط‏]‏ ۸  بچشید و ببینید که یَهُوَه نیکوست؛‏شاد و سعادتمند است کسی که به او پناه می‌برد.‏ י ‏[‏ی‏]‏ ۹  ای همهٔ مقدّسان یَهُوَه،‏ احترامی عمیق به او بگذارید،‏*چون کسانی که این کار را می‌کنند،‏ به چیزی محتاج نمی‌شوند.‏ כ [‏ک‏]‏ ۱۰  حتی شیران جوان و قوی،‏* گرسنگی می‌کشند،‏اما کسانی که به دنبال یَهُوَه هستند،‏ هیچ نعمتی* کم ندارند.‏ ל [‏ل‏]‏ ۱۱  ای فرزندانم،‏* بیایید و به من گوش دهید؛‏بیایید به شما یاد دهم که احترام عمیق به یَهُوَه* به چه معنی است.‏ מ [‏م‏]‏ ۱۲  آیا نمی‌خواهید از زندگی لذّت ببرید؟‏آیا دوست ندارید که شاهد روزهای خوش زیادی باشید؟‏ נ [‏ن‏]‏ ۱۳  پس زبانتان را از بدی حفظ کنید،‏و حرف‌های فریبنده را از لب‌هایتان دور کنید.‏ ס [‏س‏]‏ ۱۴  از کارهای بد دست بکشید و کارهای خوب انجام دهید؛‏صلحجو باشید و برای برقراری صلح تلاش کنید.‏ ע [‏ع‏]‏ ۱۵  چشمان یَهُوَه بر درستکاران است؛‏گوش‌هایش فریاد کمکشان را می‌شنود.‏ פ [‏پ‏]‏ ۱۶  یَهُوَه مخالف بدکاران است؛‏او کاری می‌کند که دیگر کسی بر روی زمین،‏ آن‌ها را به یاد نیاورد.‏ צ [‏ص‏]‏ ۱۷  درستکاران فریاد زدند و یَهُوَه صدای آن‌ها را شنید؛‏او آن‌ها را از همهٔ سختی‌هایشان نجات داد.‏ ק [‏ق‏]‏ ۱۸  یَهُوَه نزدیک کسانی است که دلشان شکسته است؛‏او کسانی را که افسرده و دلسرد شده‌اند* نجات می‌دهد.‏ ר [‏ر‏]‏ ۱۹  سختی‌های* شخص درستکار زیاد است،‏اما یَهُوَه او را از تمام آن‌ها نجات می‌دهد.‏ ש [‏ش‏]‏ ۲۰  خدا همهٔ استخوان‌های او را حفظ خواهد کرد،‏و حتی یکی از آن‌ها شکسته نخواهد شد.‏ ת [‏ت‏]‏ ۲۱  شخص شریر به بلا و مصیبت گرفتار می‌شود و می‌میرد؛‏کسانی که از درستکاران نفرت دارند،‏ محکوم می‌شوند.‏ ۲۲  یَهُوَه،‏ جان خادمانش را نجات می‌دهد؛‏*هیچ کدام از کسانی که به او پناه می‌آورند،‏ محکوم نمی‌شوند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «کسانی که خلق و خویی ملایم و آرام دارند.‏»‏
یا:‏ «اردو می‌زند.‏»‏
یا:‏ «از او بترسید.‏»‏
یا:‏ «چیز نیکویی.‏»‏
یا:‏ «جوان و یال‌دار.‏»‏
یا:‏ «پسرانم.‏»‏
یا:‏ «ترس از یَهُوَه.‏»‏
یا:‏ «کسانی که روحیه‌شان ضعیف شده است.‏»‏
یا:‏ «مصیبت‌های.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «بازخرید می‌کند.‏»‏