مزمور ۷۲‏:‏۱‏-‏۲۰

 • پادشاه برگزیدهٔ خدا صلح و آرامش را برقرار می‌کند

  • ‏«در دوران حکومتش درستکاران موفق و کامیاب می‌شوند» ‏(‏۷‏)‏

  • قلمروی حکومتش از دریا تا دریا خواهد بود ‏(‏۸‏)‏

  • نجات از شرّ ظلم و خشونت ‏(‏۱۴‏)‏

  • غلّهٔ فراوان بر روی زمین ‏(‏۱۶‏)‏

  • نام پادشاه هیچ وقت فراموش نمی‌شود ‏(‏۱۷‏)‏

مزموری دربارهٔ سلیمان.‏ ۷۲  ای خدا،‏ به پادشاه بیاموز که مثل تو داوری کند،‏و عدل و انصافت را به او* یاد بده.‏ ۲  دعا می‌کنم که او عادلانه قومت را داوری کند،‏و با عدل و انصاف به داد رنج‌دیدگان قومت برسد.‏ ۳  دعا می‌کنم که کوه‌ها برای مردم صلح و آرامش بیاورند،‏*و تپه‌ها عدالت را برایشان برقرار کنند.‏ ۴  بگذار او از مظلومان قوم دفاع کند،‏و به داد بچه‌های* فقیران برسد،‏و کلاهبرداران را نابود کند.‏ ۵  خدایا،‏ تا زمانی که خورشید پابرجاست،‏و تا موقعی که ماه برقرار است،‏قوم تو و تمام نسل‌های آینده‌شان برایت احترام عمیقی قائل خواهند بود.‏* ۶  حکومت او مثل بارانی خواهد بود که بر چمنزارها* می‌بارد،‏مثل باران فراوانی که زمین را سیراب می‌کند.‏ ۷  در دوران حکومتش درستکاران موفق و کامیاب می‌شوند،‏*و تا وقتی که ماه در آسمان است،‏ صلح و آرامش برقرار خواهد بود.‏ ۸  قلمروی حکومتش از دریا تا دریا،‏و از رود فُرات تا دورترین نقطهٔ زمین خواهد بود.‏ ۹  در آن زمان،‏ ساکنان کویر در حضورش تعظیم می‌کنند،‏و دشمنانش جلوی او به خاک می‌افتند.‏ ۱۰  پادشاهان تَرشیش و جزیره‌ها به او خراج* می‌دهند،‏ و پادشاهان سَبا و سِبا هدیه‌هایی برای او می‌آورند.‏ ۱۱  همهٔ پادشاهان جلویش تعظیم می‌کنند،‏و تمام ملت‌ها به او خدمت می‌کنند؛‏ ۱۲  چون او فقیرانی را که برای کمک فریاد می‌زنند نجات می‌دهد،‏و به داد مظلومانی که یاوری ندارند می‌رسد.‏ ۱۳  او نسبت به مظلومان و فقیران دلسوز خواهد بود،‏و جانشان را نجات می‌دهد.‏ ۱۴  آن‌ها را از شرّ ظلم و خشونت خلاص خواهد کرد،‏چون خونشان در نظر او خیلی باارزش است.‏ ۱۵  دعایم این است که او عمر طولانی داشته باشد و طلاهای سرزمین سَبا به او داده شود.‏ امیدوارم قوم او دائم برایش دعا کنند،‏و هر روز برایش برکت بخواهند.‏ ۱۶  در آن زمان،‏ غلّهٔ فراوان بر روی زمین خواهد بود،‏و آنقدر زیاد می‌شود که حتی به بالای کوه‌ها هم می‌رسد.‏ باغ‌های پادشاه مثل لبنان سرشار از میوه خواهد بود،‏و همان طور که دشت‌ها پر از گل و علف است،‏ شهرهای او هم پر از جمعیت می‌شود.‏ ۱۷  نام پادشاه تا ابد فراموش نشود،‏و شهرتش تا وقتی که خورشید باقیست،‏ برقرار بماند.‏ بگذار از طریق او مردم برای خودشان برکت بخواهند،‏و همهٔ ملت‌ها او را شاد و سعادتمند بخوانند.‏ ۱۸  سپاس بر یَهُوَه خدا،‏ خدای اسرائیل!‏فقط اوست که کارهای بزرگ و شگفت‌انگیز انجام می‌دهد.‏ ۱۹  نام پرشکوه او تا ابد تمجید شود،‏و جلالش سراسر زمین را پر کند!‏ آمین!‏ آمین!‏ ۲۰  پایان دعاهای داوود،‏ پسر یَسا.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «شاهزاده.‏»‏
یا:‏ «برای مردم نعمت‌های فراوان بیاورند.‏»‏
یا:‏ «پسران.‏»‏
یا:‏ «از تو خواهند ترسید.‏»‏
یا:‏ «چمنزارهای چیده‌شده.‏»‏
یا:‏ «شکوفا می‌شوند.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏