مزمور ۱۱۵‏:‏۱‏-‏۱۸

  • فقط خدا را جلال دهید!‏

    • بت‌های بی‌جان ‏(‏۴-‏۸‏)‏

    • زمین به انسان‌ها داده شده است ‏(‏۱۶‏)‏

    • مردگان از ستایش یاه عاجزند ‏(‏۱۷‏)‏

۱۱۵  ای یَهُوَه،‏ ما به هیچ وجه لایق نیستیم که ما را جلال دهی؛‏اما نام خود را جلال بده،‏چون تو وفادار و سرشار از محبت پایدار* هستی.‏ ۲  چرا باید ملت‌های بیگانه بگویند:‏ ‏«خدایشان کجاست؟‏»‏ ۳  خدای ما در آسمان‌هاست،‏و هر کاری که بخواهد می‌کند.‏ ۴  اما خدایان آن‌ها بت‌هایی از جنس طلا و نقره‌اند،‏بت‌هایی که به دست انسان ساخته شده‌اند.‏ ۵  بت‌هایشان دهان دارند ولی نمی‌توانند حرف بزنند.‏چشم دارند اما نمی‌توانند ببینند.‏ ۶  گوش دارند ولی نمی‌توانند بشنوند.‏بینی دارند اما نمی‌توانند بو بکشند.‏ ۷  دست دارند ولی نمی‌توانند لمس کنند.‏پا دارند ولی نمی‌توانند راه بروند،‏و صدایی از گلویشان بیرون نمی‌آید.‏ ۸  کسانی که این بت‌ها را می‌سازند و به آن‌ها توکّل می‌کنند،‏مثل بت‌هایشان می‌شوند.‏ ۹  ای قوم اسرائیل،‏ به یَهُوَه توکّل کنید،‏چون او یاور و سپر شماست!‏ ۱۰  ای نسل هارون،‏ به یَهُوَه توکّل کنید،‏چون او یاور و سپر شماست!‏ ۱۱  ای اشخاص خداترس،‏ به یَهُوَه توکّل کنید،‏چون یَهُوَه یاور و سپر شماست!‏ ۱۲  یَهُوَه همیشه به فکر ماست و به ما برکت می‌دهد.‏او به نسل اسرائیل برکت می‌دهد؛‏او به نسل هارون برکت می‌دهد.‏ ۱۳  یَهُوَه به اشخاص خداترس برکت می‌دهد،‏چه کوچک،‏ چه بزرگ.‏ ۱۴  برکت یَهُوَه با شماست،‏و او تعداد شما و فرزندانتان* را زیاد می‌کند.‏ ۱۵  یَهُوَه به شما برکت دهد،‏او که آفرینندهٔ آسمان و زمین است.‏ ۱۶  آسمان‌ها به یَهُوَه تعلّق دارند،‏ولی او زمین را به انسان داده است.‏ ۱۷  مردگان یاه را ستایش نمی‌کنند؛‏کسی که در سکوت مرگ فرو رفته نمی‌تواند او را ستایش کند.‏ ۱۸  اما ما زندگان،‏ یاه* را ستایش می‌کنیم،‏از الآن تا ابد!‏ یاه را ستایش کنید!‏*

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسرانتان.‏»‏
‏«یاه» مخفف یَهُوَه است.‏
یا:‏ «هَلِلویاه.‏» «یاه» مخفف یَهُوَه است.‏