از شما صمیمانه دعوت می‌کنیم که کنگرهٔ سه روزهٔ شاهدان یَهُوَه شرکت کنید.‏

برنامه‌های برگزیده:‏

  • سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها:‏ برای روبرو شدن با مشکلات کنونی و آینده راه‌های عملی و کارسازی ارائه می‌شود.‏

  • برنامه‌های صوتی و فیلم‌های کوتاه:‏ از شخصیت‌های واقعی و حتی پنج حیوان درس شجاعت می‌آموزیم.‏

  • سخنرانی عمومی بر مبنای کتاب مقدّس:‏ در این سخنرانی خواهید دید که چرا عیسی به پدری سوگوار گفت:‏ «ترسان مباش!‏» (‏مَرقُس ۵:‏۳۶‏)‏ صبح یکشنبه سخنرانی‌ای بر مبنای کتاب مقدّس می‌شنوید،‏ با عنوان ‏«امید به رستاخیز شجاعت می‌بخشد،‏ چگونه؟‏»‏

  • فیلم اصلی:‏ بعدازظهر یکشنبه در مورد سرگذشت یونس،‏ دلیل ترس و فرار از مأموریتش فیلمی آموزنده پخش می‌شود.‏

چه کسانی می‌توانند شرکت کنند؟‏

همه کس.‏ ورودی رایگان است و پولی جمع‌آوری نمی‌شود.‏

برنامهٔ کامل این کنگره و فیلمی در مورد کنگره‌های ما را ببینید.‏