مزمور ۱۳۰‏:‏۱‏-‏۸

  • ‏«از گرداب غم به درگاهت دعا می‌کنم»‏

    • خدا روی گناهان ما تمرکز نمی‌کند ‏(‏۳‏)‏

    • یَهُوَه گناهان ما را می‌بخشد ‏(‏۴‏)‏

    • ‏«مشتاقانه منتظر یَهُوَه هستم» ‏(‏۶‏)‏

یکی از سرودهایی که در راه اورشلیم،‏ موقع بالا رفتن از کوه خوانده می‌شد.‏ ۱۳۰  ای یَهُوَه،‏ از گرداب غم به درگاهت دعا می‌کنم.‏ ۲  ای یَهُوَه،‏ صدایم را بشنو،‏ به التماس‌هایم توجه کن و به دادم برس!‏ ۳  ای یاه،‏* اگر روی گناهان ما تمرکز کنی،‏*چه کسی می‌تواند در حضور تو،‏ ای یَهُوَه بایستد؟‏ ۴  بخشش واقعی از طرف توست،‏و به همین دلیل،‏ مردم برایت احترامی عمیق قائلند.‏* ۵  امیدم به یَهُوَه است؛‏ با تمام وجود به او امید بسته‌ام،‏و منتظرم وعده‌اش به تحقق برسد.‏ ۶  مشتاقانه منتظر یَهُوَه هستم،‏حتی بیشتر از نگهبانانی که منتظر طلوع صبح هستند،‏بله،‏ بیشتر از نگهبانانی که منتظر طلوع صبح هستند!‏ ۷  ای قوم اسرائیل،‏ همیشه منتظر یَهُوَه باشید،‏چون محبت یَهُوَه پایدار است،‏و قدرت نجات* در دست اوست.‏ ۸  او قوم اسرائیل را از همهٔ گناهانشان نجات خواهد داد.‏*

پاورقی‌ها

‏«یاه» مخفف یَهُوَه است.‏
یا:‏ «اگر گناهان ما را در نظر بگیری؛‏ اگر گناهان ما را به حساب بیاوری.‏»‏
یا:‏ «از تو می‌ترسند.‏»‏
یا:‏ «بازخرید.‏»‏
یا:‏ «بازخرید خواهد کرد.‏»‏