مزمور ۵۹‏:‏۱‏-‏۱۷

  • خدا سپر و پناهگاه ماست

    • ‏«به هیچ کدام از خیانتکاران رحم نکن» ‏(‏۵‏)‏

    • ‏«من دربارهٔ قدرت تو سرود می‌خوانم» ‏(‏۱۶‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با سبک «نابود نکن.‏» غزلی* از داوود،‏ وقتی که شائول مردانی فرستاد تا خانهٔ داوود را* زیر نظر بگیرند و او را بکشند.‏ ۵۹  ای خدای من،‏ مرا از دست دشمنانم نجات بده؛‏مرا از دست مخالفانم حفظ کن.‏ ۲  مرا از دست کسانی که کارهای شریرانه می‌کنند،‏ نجات بده،‏و از شرّ کسانی که خشن و ظالمند* خلاص کن.‏ ۳  ای یَهُوَه،‏ ببین چطور در کمین من نشسته‌اند!‏زورگویان به من حمله می‌کنند،‏بدون این که من خطا یا گناهی کرده باشم!‏ ۴  با این که خطایی از من سر نزده،‏ سریع خودشان را برای حمله به من آماده می‌کنند.‏ وقتی از تو کمک می‌خواهم،‏ بلند شو و حال و روزم را ببین و به دادم برس!‏ ۵  ای یَهُوَه خدای لشکرها،‏ ای خدای اسرائیل،‏ چشمانت را باز کن و ببین که ملت‌ها چه کار می‌کنند.‏ به هیچ کدام از خیانتکاران رحم نکن.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۶  آن‌ها هر شب برمی‌گردند تا مرا دستگیر کنند؛‏مثل سگ زوزه می‌کشند* و در شهر پرسه می‌زنند!‏ ۷  ببین چه حرف‌های زشت و زننده‌ای از دهانشان بیرون می‌آید!‏زبانشان مثل شمشیر،‏ تیز و برنده است،‏و خیال می‌کنند که کسی حرف‌هایشان را نمی‌شنود!‏ ۸  ولی تو ای یَهُوَه،‏ به آن‌ها می‌خندی،‏و به همهٔ ملت‌ها پوزخند می‌زنی.‏ ۹  ای قوّت من،‏ همیشه در انتظار تو می‌مانم،‏چون تو ای خدا،‏ پناهگاه امن من هستی.‏ ۱۰  خدا محبت پایدارش را به من نشان می‌دهد و به کمکم می‌آید،‏و کاری می‌کند که شکست دشمنانم را ببینم.‏ ۱۱  ای یَهُوَه،‏ ای سپر ما،‏ آن‌ها را فوراً و یک‌دفعه از بین نبر،‏ مبادا قومم این درس عبرت را فراموش کنند.‏اول با قدرتت آن‌ها را سرگردان کن و بعد جاه و مقامشان را از آن‌ها بگیر.‏ ۱۲  آن‌ها با هر کلمه‌ای که می‌گویند گناه می‌کنند،‏و حرف‌های زشت و فریبنده می‌زنند،‏پس خدایا آن‌ها را در غرورشان گرفتار کن!‏ ۱۳  آن‌ها را با خشم خود محو و نابود کن،‏طوری نابودشان کن که دیگر اثری از آن‌ها باقی نماند.‏کاری کن تا بدانند که تو ای خدا بر قوم اسرائیل* و سرتاسر زمین حکمرانی می‌کنی.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۱۴  بگذار هر شب برگردند تا مرا دستگیر کنند؛‏بگذار مثل سگ زوزه بکشند* و در شهر پرسه بزنند!‏ ۱۵  بگذار برای پیدا کردن غذا به این طرف و آن طرف بروند؛‏کاری کن که نتوانند شکمشان را سیر کنند،‏ یا جایی برای زندگی پیدا کنند.‏ ۱۶  اما من دربارهٔ قدرت تو سرود می‌خوانم؛‏وقتی صبح می‌شود،‏ با شادی از محبت پایدارت تعریف می‌کنم،‏ چون تو پناهگاه امن من هستی؛‏پناهگاهی که در سختی‌هایم به آن پناه می‌برم.‏ ۱۷  ای قوّت من،‏ برای ستایش تو سرود می‌خوانم،‏*چون تو ای خدا،‏ پناهگاه امن من هستی و به من محبت پایدار نشان می‌دهی.‏

پاورقی‌ها

به عبری:‏ «میکتامی.‏» رجوع به واژه‌نامه.‏
تحت‌اللفظی:‏ «آن خانه را.‏»‏
یا:‏ «کسانی که خون‌خوارند.‏»‏
یا:‏ «پارس می‌کنند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «یعقوب.‏»‏
یا:‏ «پارس کنند.‏»‏
یا:‏ «ساز می‌زنم.‏»‏