مزمور ۳۷‏:‏۱‏-‏۴۰

 • توکّل به یَهُوَه،‏ کلید موفقیت است

  • ‏«خودت را به خاطر شریران ناراحت نکن» ‏(‏۱‏)‏

  • ‏«یَهُوَه بزرگ‌ترین دلیل شادی‌ات باشد» ‏(‏۴‏)‏

  • ‏«راه خود را به یَهُوَه بسپار» ‏(‏۵‏)‏

  • ‏«اشخاص فروتن و افتاده وارث زمین می‌شوند» ‏(‏۱۱‏)‏

  • درستکاران هیچ وقت محتاج نان نمی‌شوند ‏(‏۲۵‏)‏

  • درستکاران تا ابد بر روی زمین زندگی می‌کنند ‏(‏۲۹‏)‏

مزمور داوود.‏ א [‏الف‏]‏ ۳۷  خودت را به خاطر شریران ناراحت نکن،‏و به بدکاران غبطه نخور.‏ ۲  آن‌ها مثل علف زود پژمرده خواهند شد،‏و مثل علف سبز از بین خواهند رفت.‏ ב [‏ب‏]‏ ۳  به یَهُوَه توکّل کن و نیکوکار باش؛‏روی زمین زندگی کن و در کارهایت امین و وفادار باش.‏ ۴  یَهُوَه بزرگ‌ترین دلیل شادی‌ات باشد؛‏آن وقت،‏ او آرزوهای دلت را به تو خواهد داد.‏ ג [‏ج‏]‏ ۵  راه خود را به یَهُوَه بسپار؛‏*به او تکیه کن و او برای تو وارد عمل خواهد شد.‏ ۶  او درستکاری تو را مثل نور سپیده‌دم آشکار می‌کند،‏و عدالتت را مانند آفتاب ظهر می‌تاباند.‏ ד [‏د‏]‏ ۷  در حضور یَهُوَه سکوت کن،‏و با صبر و شکیبایی منتظر او باش.‏ هستند کسانی که نقشه‌های شریرانه‌شان را عملی می‌کنند،‏ولی خودت را به خاطر آن‌ها ناراحت نکن.‏ ה [‏هـ‍‏]‏ ۸  خشم و عصبانیت را ترک کن؛‏دلخور نشو و به دنبال کار بد نرو.‏* ۹  شریران از بین خواهند رفت،‏ولی کسانی که چشم امیدشان به یَهُوَه است،‏ زمین را به ارث خواهند برد.‏ ו [‏و‏]‏ ۱۰  بعد از مدتی کوتاه،‏ شریران نیست و نابود خواهند شد؛‏وقتی به جایی که بودند نگاه کنی،‏دیگر آن‌ها را نخواهی دید.‏ ۱۱  اما اشخاص فروتن و افتاده* وارث زمین خواهند شد،‏و از فراوانی صلح و آرامش لذّت بسیار خواهند برد.‏ ז [‏ز‏]‏ ۱۲  شخص شریر برای آدم درستکار توطئه می‌چیند،‏و با دیدن او دندان‌هایش را از خشم به هم می‌ساید.‏ ۱۳  اما یَهُوَه به او می‌خندد،‏چون می‌داند که روز نابودی او نزدیک است.‏ ח [‏ح‏]‏ ۱۴  شریران شمشیرهایشان را به دست گرفته‌اند و زه کمان‌هایشان را کشیده‌اند،‏تا فقیران و مظلومان را نابود کنند،‏و کسانی را که در راه درست قدم برمی‌دارند،‏ بکُشند.‏ ۱۵  اما شمشیرشان به قلب خودشان فرو خواهد رفت؛‏و کمانشان شکسته خواهد شد.‏ ט [‏ط‏]‏ ۱۶  دارایی کمِ یک شخص درستکار،‏بهتر از ثروت فراوان شریران است،‏ ۱۷  زیرا یَهُوَه بازوی شریران را خواهد شکست،‏ولی از درستکاران حمایت خواهد کرد.‏ י ‏[‏ی‏]‏ ۱۸  یَهُوَه می‌داند کسانی که بی‌تقصیرند چه سختی‌هایی می‌کشند؛‏میراثی که او به آن‌ها می‌دهد،‏ تا ابد باقی می‌ماند.‏ ۱۹  آن‌ها در زمان مصیبت سرافکنده نخواهند شد؛‏و در زمان قحطی غذای فراوان خواهند داشت.‏ כ [‏ک‏]‏ ۲۰  اما شریران از بین خواهند رفت.‏دشمنان یَهُوَه مثل زیبایی چمنزارها محو و نابود خواهند شد،‏و مانند دود ناپدید خواهند شد!‏ ל [‏ل‏]‏ ۲۱  آدم شریر قرض می‌گیرد و پس نمی‌دهد،‏اما شخص درستکار سخاوتمند و بخشنده است.‏ ۲۲  کسانی که برکت خدا با آن‌هاست،‏ زمین را به ارث خواهند برد،‏اما کسانی که زیر لعنت خدا هستند،‏ از بین خواهند رفت.‏ מ [‏م‏]‏ ۲۳  اگر یَهُوَه از کارهای شخص* راضی و خوشحال باشد،‏قدم‌هایش را هدایت* می‌کند.‏ ۲۴  حتی اگر بلغزد،‏ نقش بر زمین نمی‌شود،‏چون یَهُوَه دستش را می‌گیرد.‏* נ [‏ن‏]‏ ۲۵  از جوانی تا به امروز که پیر شده‌ام،‏ندیده‌ام که خدا شخص درستکار را ترک کرده باشد،‏و یا فرزندان او گرسنه و به دنبال نان* باشند!‏ ۲۶  شخص درستکار با میل و رغبت قرض می‌دهد،‏و خدا به فرزندانش برکت می‌دهد.‏ ס [‏س‏]‏ ۲۷  از بدی بپرهیز و نیکویی کن،‏تا بتوانی برای همیشه روی زمین ساکن شوی.‏ ۲۸  یَهُوَه عدالت را دوست دارد،‏و وفادارانش را ترک نمی‌کند.‏ ע [‏ع‏]‏ او همیشه از آن‌ها محافظت می‌کند،‏اما نسل شریران باقی نمی‌ماند.‏ ۲۹  درستکاران،‏ زمین را به ارث خواهند برد،‏و تا ابد روی آن زندگی خواهند کرد.‏ פ [‏پ‏]‏ ۳۰  از دهان شخص درستکار حکمت جاری می‌شود،‏و زبانش از عدل و انصاف حرف می‌زند.‏ ۳۱  قوانین خدایش در دل اوست،‏و در پیروی از آن‌ها لغزش نمی‌خورد.‏ צ [‏ص‏]‏ ۳۲  شریران،‏ درستکاران را زیر نظر دارند،‏و در پی فرصتی هستند که آن‌ها را بکشند.‏ ۳۳  اما یَهُوَه شخص درستکار را به دست آدم شریر تسلیم نخواهد کرد،‏و نخواهد گذاشت که او موقع داوری محکوم شود.‏ ק [‏ق‏]‏ ۳۴  اگر چشم امیدت به یَهُوَه باشد و در راه او قدم برداری،‏او این افتخار را به تو خواهد داد که زمین را به ارث ببری.‏ وقتی شریران نابود شوند،‏ تو نابودی‌شان را خواهی دید.‏ ר [‏ر‏]‏ ۳۵  شخص بدکار و ظالمی را دیدم که مثل یک درخت بومی سبز،‏ریشه‌هایش را به هر طرف پهن کرده بود.‏ ۳۶  اما ناگهان مُرد و اثری از او باقی نماند؛‏دنبالش گشتم،‏ ولی او را پیدا نکردم.‏ ש [‏ش‏]‏ ۳۷  شخص بی‌عیب* را ببین،‏و به کسی که دلی پاک دارد توجه کن،‏چون صلح و آرامش در انتظار اوست.‏ ۳۸  ولی نابودی در انتظار همهٔ گناهکاران است،‏و آینده‌ای برای شریران وجود ندارد.‏ ת [‏ت‏]‏ ۳۹  یَهُوَه است که درستکاران را نجات می‌دهد؛‏او در سختی‌هایشان پشت و پناه آن‌هاست.‏* ۴۰  یَهُوَه یاور و نجات‌دهندهٔ آن‌هاست؛‏ آن‌ها را از چنگ شریران نجات خواهد داد،‏چون به او پناه می‌برند.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «بغلتان.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «دلخور نشو،‏ چون دلخوری فقط به بدکاری می‌انجامد.‏»‏
یا:‏ «کسانی که خُلق و خویی آرام و ملایم دارند.‏»‏
یا:‏ «راه شخص.‏»‏
یا:‏ «استوار.‏»‏
یا:‏ «با دست خودش از او حمایت می‌کند.‏»‏
یا:‏ «آذوقه.‏»‏
یا:‏ «وفادار.‏»‏
یا:‏ «قلعهٔ آن‌هاست.‏»‏