مزمور ۹۲‏:‏۱‏-‏۱۵

  • یَهُوَه باید تا ابد ستایش شود

    • افکار عمیق و کارهای شگفت‌انگیز خدا ‏(‏۵‏)‏

    • درستکاران مثل درخت شکوفه می‌دهند ‏(‏۱۲‏)‏

    • به سالخوردگان نیروی تازه داده می‌شود ‏(‏۱۴‏)‏

ترانه و سرودی برای روز شَبّات.‏ ۹۲  ای یَهُوَه،‏ چه نیکوست که تو را شکر و سپاس بگویم،‏ای خدای متعال،‏ چه نیکوست که برای ستایش نامت سرود بخوانم!‏* ۲  صبح‌ها در وصف محبت پایدارت،‏*و شب‌ها در وصف وفاداری‌ات می‌سُرایم.‏ ۳  تو را با ساز ده تار* و عود،‏*و با نوای دلنواز چنگ ستایش می‌کنم.‏ ۴  ای یَهُوَه،‏ تو با کارهایت مرا شاد کرده‌ای،‏و به خاطر کارهای دستت آواز شادی سر می‌دهم!‏ ۵  ای یَهُوَه،‏ کارهای تو چه عظیم و باشکوه است،‏ و فکرهای تو چه عمیق!‏ ۶  شخص نامعقول از درک آن‌ها عاجز است.‏شخص نادان نمی‌تواند این را بفهمد:‏ ۷  هرچند شریران مثل علف هرز* برویند،‏و همهٔ بدکاران موفق شوند،‏سرانجام برای همیشه نابود می‌شوند.‏ ۸  ولی تو ای یَهُوَه،‏ تا ابد متعال هستی!‏ ۹  ای یَهُوَه،‏ پیروزمندانه به دشمنانت نگاه کن،‏و ببین که چطور از بین می‌روند؛‏ببین که همهٔ بدکاران چطور پراکنده می‌شوند.‏ ۱۰  تو مرا مثل یک گاو نر وحشی قوی و نیرومند می‌کنی؛‏من با ریختن روغن طراوت‌بخش روی پوستم شاد و سرزنده می‌شوم.‏ ۱۱  سرانجام شکست دشمنانم را به چشم می‌بینم،‏و شکست شریرانی که به من حمله می‌کنند به گوشم می‌رسد.‏ ۱۲  آن وقت درستکاران مثل درخت خرما پربار می‌شوند،‏و مثل درخت سِدر لبنانی رشد می‌کنند.‏ ۱۳  آن‌ها مثل درختانی هستند که در خانهٔ خدایمان یَهُوَه کاشته شده‌اند،‏و در صحن‌های خانهٔ او شکوفه می‌دهند.‏ ۱۴  آن‌ها حتی در پیری هم،‏قوی،‏ پرانرژی و پرنشاط خواهند بود،‏ ۱۵  و همواره اعلام خواهند کرد که یَهُوَه عادل است.‏ او صخرهٔ من است و هیچ وقت بی‌انصاف نیست.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «ساز بزنیم.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
نوعی چنگ.‏
نوعی ساز باستانی شبیه گیتار.‏
یا:‏ «مثل علف.‏»‏