مراجعه به متن

تعالیم کتاب مقدّس

کتاب مقدّس بهترین توصیه‌ها را برای سخت‌ترین مشکلات زندگی ارائه می‌دهد.‏ ارزش آن طی قرن‌ها ثابت شده است.‏ در این بخش،‏ پی می‌برید که چرا می‌توان به کتاب مقدّس اعتماد کرد،‏ چگونه می‌توان از آن فایده برد و کتاب مقدّس تا چه حد کارآیی دارد.‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏.‏

 

برگزیده‌ها

پاسخ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی مهم

گناه چیست؟‏

آیا برخی گناهان از گناهان دیگر سنگین‌ترند؟‏

پاسخ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی مهم

گناه چیست؟‏

آیا برخی گناهان از گناهان دیگر سنگین‌ترند؟‏

کتاب مقدس را با کمک شاهدان یَهُوَه مطالعه کنید

دورهٔ آموزشی کتاب مقدّس را امتحان کنید

با کمک یک معلّم شخصی کتاب مقدّس را به طور رایگان مطالعه کنید.‏

درخواست ملاقات

در مورد کتاب مقدّس یا شاهدان یَهُوَه اطلاعات بیشتری بگیرید.‏

ابزارهایی برای مطالعهٔ کتاب مقدّس

ابزارهایی را برای مطالعهٔ کتاب مقدّس انتخاب کنید که مطالعه‌تان را مفید و لذّت‌بخش بسازد.‏

کتاب مقدّس چگونه می‌تواند به شما کمک کند؟

آرامش و سعادت

کتاب مقدّس به بسیاری از انسان‌هایی که با فشارهای مختلف روبرویند،‏ یاری می‌رساند تا بتوانند از فشارهای زندگی بکاهند و مفهوم و هدف آن را بیابند.‏

ایمان به خدا

ایمان نه تنها شما را نسبت به آینده امیدوار می‌سازد بلکه در حال حاضر نیز در رویارویی با مشکلات به شما یاری رساند.‏

زندگی مشترک و خانواده

افراد متأهل و خانواده‌ها با مشکلات زیادی روبرویند.‏ توصیه‌های کتاب مقدّس می‌تواند به روابط خانوادگی بهبود بخشد و آن را مستحکم سازد.‏

راهکارهایی برای نوجوانان و جوانان

ببین کتاب مقدّس چطور می‌تواند در مشکلاتی که تو و همسن و سالانت با آن روبرو می‌شوید کمکت کند.‏

ویدیوها و فعالیت‌هایی برای کودکان

از ویدیوی‌هایی که بر اساس کتاب مقدّس است و برگه‌های فعالیت برای کودکان استفاده کنید تا به آن‌ها در مورد خدا آموزش دهید.‏

پاسخ کتاب مقدس را بشنوید

پاسخ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی مهم

پاسخ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی مهم در رابطه با موضوعاتی همچون خدا،‏ عیسی،‏ خانواده و درد و رنج.‏

توضیح آیه‌های کتاب مقدّس

به مفهوم صحیح آیه‌ها و عبارات رایج کتاب مقدّس پی ببرید.‏

تاریخ و کتاب مقدّس

شرح چشمگیر محفوظ ماندن کتاب مقدّس را مطالعه کنید.‏ صحّت و درستی تاریخی این کتاب را مورد بررسی قرار دهید.‏

علم و کتاب مقدّس

با مقایسهٔ کتاب مقدّس و یافته‌های محققان ببینید که آیا علم و کتاب مقدّس با هم هماهنگ می‌باشند.‏