مراجعه به متن

تعالیم کتاب مقدّس

کتاب مقدّس بهترین توصیه‌ها را برای سخت‌ترین مشکلات زندگی ارائه می‌دهد.‏ ارزش آن طی قرن‌ها ثابت شده است.‏ در این بخش،‏ پی می‌برید که چرا می‌توان به کتاب مقدّس اعتماد کرد،‏ چگونه می‌توان از آن فایده برد و کتاب مقدّس تا چه حد کارآیی دارد.‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏.‏

 

برگزیده‌ها

پاسخ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی مهم

کتاب مقدّس در مورد دوستی چه می‌گوید؟‏

دوست‌های خوب تأثیر خوبی روی هم می‌گذارند و به هم انگیزه می‌دهند.‏ در انتخاب دوست دقت کنید!‏

پاسخ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی مهم

کتاب مقدّس در مورد دوستی چه می‌گوید؟‏

دوست‌های خوب تأثیر خوبی روی هم می‌گذارند و به هم انگیزه می‌دهند.‏ در انتخاب دوست دقت کنید!‏

کتاب مقدّس چگونه می‌تواند به شما کمک کند؟

آرامش و سعادت

کتاب مقدّس به بسیاری از انسان‌هایی که با فشارهای مختلف روبرویند،‏ یاری می‌رساند تا بتوانند از فشارهای زندگی بکاهند و مفهوم و هدف آن را بیابند.‏

ایمان به خدا

ایمان نه تنها شما را نسبت به آینده امیدوار می‌سازد بلکه در حال حاضر نیز در رویارویی با مشکلات به شما یاری رساند.‏

زندگی مشترک و خانواده

افراد متأهل و خانواده‌ها با مشکلات زیادی روبرویند.‏ توصیه‌های کتاب مقدّس می‌تواند به روابط خانوادگی بهبود بخشد و آن را مستحکم سازد.‏

راهنمایی برای نوجوانان

توصیه‌های کتاب مقدّس برای حل مشکلات نوجوانان مفید است.‏

فعالیت‌هایی برای کودکان

فعالیت‌هایی لذّت‌بخش برای آموزش اصول کتاب مقدّس به کودکان.‏

پاسخ کتاب مقدس را بشنوید

پاسخ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی مهم

پاسخ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی مهم در رابطه با موضوعاتی همچون خدا،‏ عیسی،‏ خانواده و درد و رنج.‏

توضیح آیه‌های کتاب مقدّس

به مفهوم صحیح آیه‌ها و عبارات رایج کتاب مقدّس پی ببرید.‏

ابزارهایی برای مطالعهٔ کتاب مقدّس

ابزارهایی را برای مطالعهٔ کتاب مقدّس انتخاب کنید که مطالعه‌تان را مفید و لذّت‌بخش بسازد.‏

تاریخ و کتاب مقدّس

شرح چشمگیر محفوظ ماندن کتاب مقدّس را مطالعه کنید.‏ صحّت و درستی تاریخی این کتاب را مورد بررسی قرار دهید.‏

علم و کتاب مقدّس

با مقایسهٔ کتاب مقدّس و یافته‌های محققان ببینید که آیا علم و کتاب مقدّس با هم هماهنگ می‌باشند.‏

کتاب مقدس را با کمک شاهدان یَهُوَه مطالعه کنید

چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏

میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا کتاب مقدّس را مطالعه کرده‌اند و پاسخ پرسش‌های مهم زندگی را یافته‌اند.‏ آیا شما نیز مایلید با تعالیم این کتاب بیشتر آشنا شوید؟‏

دورهٔ آموزشی تعالیم کتاب مقدّس چگونه برگزار می‌شود؟‏

شاهدان یَهُوَه،‏ در سراسر دنیا به این معروفند که دوره‌ای آموزشی و رایگان برای فراگیری تعالیم کتاب مقدّس برگزار می‌کنند.‏ ببینید این دوره چگونه برگزار می‌شود.‏

درخواست ملاقات با یکی از شاهدان یَهُوَه

برای بررسی موضوعات کتاب مقدّس با کمک شاهدان یَهُوَه یا گذراندن دورهٔ رایگان کتاب مقدّس این فرم را پر کنید.‏