مراجعه به متن

مجلّهٔ «برج دیده‌بانی» و «بیدار شوید!‏»‏

مجلّات ما بر اساس کتاب مقدّس تنظیم شده است.‏ این مجلّات را می‌توانید در بیش از صدها زبان از جمله زبان‌های اشاره دانلود کنید.‏ امروزه مجلّهٔ «برج دیده‌بانی» نظاره‌گر رویدادهای آیندهٔ جهان در پرتو پیشگویی‌های کتاب مقدّس است.‏ این مجلّه به مردم مژدهٔ برقراری پادشاهی خدا را می‌دهد و مردم را دعوت می‌کند که به عیسی مسیح ایمان آورند.‏ مجلّهٔ «بیدار شوید!‏» به ما نشان می‌دهد که چگونه در زندگی با مشکلات کنار آییم و اعتمادمان را به وعده‌های پروردگارمان در مورد دنیایی جدید،‏ پر از صلح و امنیت قوّت بخشیم.‏

زبانی را در قسمت «نما» انتخاب کنید و دکمهٔ جستجو را بزنید تا در زبان مورد نظرتان مجلّات و فایل‌هایی را با فرمت گوناگون بیابید.‏

 

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

سپتامبر ۲۰۲۳

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۶ نوامبر تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳ است.‏

برج دیده‌بانی

پادشاهی خدا چیست؟‏

قرن‌هاست که این پرسش ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است.‏ پاسخ به‌روشنی در کتاب مقدّس آمده است.‏

تغییر نما

بیدار شوید!‏

بیدار شوید!‏

بیدار شوید!‏

بیدار شوید!‏

بیدار شوید!‏

برج دیده‌بانی

برج دیده‌بانی

برج دیده‌بانی

برج دیده‌بانی

برج دیده‌بانی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات