مزمور ۳۳‏:‏۱‏-‏۲۲

  • آفریدگار عالم را جلال دهید!‏

    • ‏«برای او سرودی تازه بخوانید» ‏(‏۳‏)‏

    • آسمان‌ها به فرمان یَهُوَه و توسط روح او آفریده شد ‏(‏۶‏)‏

    • قوم شاد یَهُوَه ‏(‏۱۲‏)‏

    • چشمان یَهُوَه بر اشخاص خداترس است ‏(‏۱۸‏)‏

۳۳  ای درستکاران،‏ به خاطر کارهای یَهُوَه فریاد شادی سر دهید!‏ بجاست که پاکدلان،‏ او را ستایش کنند.‏ ۲  یَهُوَه را با نواختن چنگ،‏ شکر و سپاس گویید،‏و با چنگِ ده‌تار برای ستایش او سرود بخوانید!‏* ۳  برای او سرودی تازه بخوانید؛‏با شادی و با صدایی بلند بخوانید و سازهای زِهی را با مهارت بنوازید،‏ ۴  زیرا کلام یَهُوَه راست و درست است،‏و همهٔ کارهایش قابل اعتماد است.‏ ۵  یَهُوَه عدل و انصاف را دوست دارد.‏ زمین سرشار از محبت بی‌پایان* اوست.‏ ۶  به فرمان یَهُوَه آسمان‌ها ساخته شد،‏و هر چه در آن‌هاست،‏ با نَفَس* دهان او آفریده شد.‏ ۷  او آب دریاها را مثل آب‌های پشت سد،‏ در یک جا جمع می‌کند،‏و آب‌های خروشان را در انبارها ذخیره می‌کند.‏ ۸  ای همهٔ مردم روی زمین،‏ خداترس باشید.‏ ای همهٔ ساکنان زمین،‏ به یَهُوَه احترامی عمیق بگذارید،‏ ۹  زیرا او سخن گفت و همه چیز به وجود آمد؛‏او فرمان داد و همه چیز استوار شد.‏ ۱۰  یَهُوَه توطئه‌های ملت‌ها را بی‌اثر،‏و نقشه‌های قوم‌ها را نقش بر آب کرده است.‏ ۱۱  اما خواست یَهُوَه تا ابد پابرجا می‌ماند،‏و هر چه در دلش قصد کرده،‏ از نسلی به نسل دیگر تغییر نمی‌کند.‏ ۱۲  شاد و سعادتمند است ملتی که خدایش یَهُوَه است؛‏قومی که او برای خودش انتخاب کرده است.‏ ۱۳  یَهُوَه از آسمان به پایین نگاه می‌کند،‏و همهٔ انسان‌ها را می‌بیند.‏ ۱۴  او از مکان سکونتشبه ساکنان زمین چشم می‌دوزد.‏ ۱۵  اوست که دل‌های همه را شکل می‌دهد،‏و تمام کارهای آن‌ها را بررسی می‌کند.‏ ۱۶  لشکر بزرگ،‏ تضمینی بر نجات پادشاه نیست؛‏زور بازو تضمینی بر نجات شخص قدرتمند نیست.‏ ۱۷  کسی که برای نجات،‏ به اسب جنگی‌اش امید ببندد،‏ خودش را فریب می‌دهد؛‏قدرت زیاد آن اسب،‏ تضمینی بر نجات نیست!‏ ۱۸  اما ببین!‏ چشمان یَهُوَه بر کسانی است که احترامی عمیق برای او قائلند،‏*و در انتظار محبت پایدارش هستند،‏ ۱۹  تا جانشان را از مرگ نجات دهد،‏و آن‌ها را در زمان قحطی زنده نگه دارد.‏ ۲۰  چشم امید ما به یَهُوَه است.‏ او یاور و سپر ماست.‏ ۲۱  او مایهٔ شادی دل ماست،‏چون به نام مقدّس او توکّل می‌کنیم.‏ ۲۲  ای یَهُوَه،‏ محبت پایدارت شامل حال ما شود،‏چون چشم امید ما به توست.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «آهنگ بسازید!‏»‏
یا:‏ «محبت پایدار.‏» رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «روح.‏»‏
یا:‏ «از او می‌ترسند.‏»‏