مزمور ۱۰۱‏:‏۱‏-‏۸

  • حاکم عادل و درستکار

    • ‏‹شخص متکبّر را تحمّل نمی‌کنم› ‏(‏۵‏)‏

    • همنشینی با کسانی که به خدا وفادارند ‏(‏۶‏)‏

ترانه‌ای از داوود.‏ ۱۰۱  ای یَهُوَه،‏ در وصف عدالت و محبت پایدار* تو سرود می‌خوانم،‏ و با آواز،‏* تو را ستایش می‌کنم.‏ ۲  من مصمم هستم که با احتیاط رفتار کنم و بی‌عیب* باشم.‏ خدایا،‏ کِی پیش من می‌آیی؟‏ من می‌خواهم حتی در خانه‌ام با دلی کامل رفتار کنم.‏ ۳  به هیچ چیزِ بی‌ارزش* نگاه نمی‌کنم.‏ از رفتار کسانی که از راه درست منحرف می‌شوند بیزارم،‏و اجازه نمی‌دهم حتی به من نزدیک شوند.‏ ۴  از کسانی که دلشان فاسد است دوری می‌کنم،‏و با بدی و شرارت کاری ندارم.‏* ۵  اگر کسی در غیاب همنوعش به او تهمت زند،‏من دهانش را می‌بندم.‏* اگر کسی چشمان متکبّر و دل مغرور داشته باشد،‏من او را تحمّل نمی‌کنم.‏ ۶  من بین مردم روی زمین دنبال کسانی می‌گردم که به تو وفادارندتا هم‌نشین من باشند.‏ کسی که رفتارش بی‌عیب باشد،‏ به من خدمت خواهد کرد.‏ ۷  هیچ آدم فریبکاری را به خانه‌ام راه نمی‌دهم،‏و اجازه نمی‌دهم هیچ دروغگویی در حضورم بماند.‏ ۸  هر روز صبح همهٔ شریران زمین را ساکت می‌کنم،‏و شهر یَهُوَه را از وجود همهٔ بدکاران پاک می‌کنم.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «ساز.‏»‏
یا:‏ «صادق؛‏ وفادار.‏»‏
یا:‏ «به‌دردنخور.‏»‏
یا:‏ «بدی و شرارت را قبول نمی‌کنم.‏»‏
یا:‏ «من او را از بین می‌برم.‏»‏