مزمور ۹۷‏:‏۱‏-‏۱۲

  • برتری یَهُوَه نسبت به خدایان دیگر

    • ‏«یَهُوَه پادشاه شده است!‏» ‏(‏۱‏)‏

    • ‏«ای کسانی که یَهُوَه را دوست دارید،‏ از بدی نفرت داشته باشید» ‏(‏۱۰‏)‏

    • نوری برای درستکاران ‏(‏۱۱‏)‏

۹۷  یَهُوَه پادشاه شده است!‏ پس ای زمین شادی کن،‏ و ای جزیره‌ها* شادی کنید.‏ ۲  ابرها و تاریکی غلیظ اطراف او را گرفته‌اند؛‏عدل و انصاف اساس حکمرانی* اوست.‏ ۳  آتش،‏ پیشاپیش او حرکت می‌کند،‏و همهٔ دشمنانش را از هر طرف نابود می‌کند.‏ ۴  صاعقه‌هایش سراسر زمین را روشن می‌کند؛‏زمین این را می‌بیند و به لرزه درمی‌آید.‏ ۵  کوه‌ها در حضور یَهُوَه که خداوند تمام زمین است،‏مثل موم ذوب می‌شوند.‏ ۶  آسمان‌ها عدالت او را اعلام می‌کنند،‏و همهٔ قوم‌ها شکوه و جلالش را می‌بینند.‏ ۷  خدایا،‏ بگذار همهٔ بت‌پرستان شرمنده شوند،‏و کسانی که به بت‌های* بی‌ارزششان افتخار می‌کنند،‏ خوار و ذلیل شوند؛‏ ای همهٔ قدرتمندان،‏* به خدا تعظیم کنید و او را بپرستید!‏ ۸  ای یَهُوَه،‏ از شنیدن داوری‌های تو،‏صَهیون شادی می‌کند،‏و شهرهای* یهودا شاد می‌شوند.‏ ۹  تو ای یَهُوَه،‏ خدای متعال هستی و بر سراسر زمین تسلّط داری،‏و از همهٔ خدایان دیگر بسیار بزرگ‌تری.‏ ۱۰  ای کسانی که یَهُوَه را دوست دارید،‏ از بدی نفرت داشته باشید!‏ او از جان کسانی که به او وفادارند محافظت می‌کند،‏و آن‌ها را از دست* شریران نجات می‌دهد.‏ ۱۱  نور بر درستکاران می‌تابد،‏و شادی نصیب کسانی می‌شود که دلی صاف و صادق دارند.‏ ۱۲  ای درستکاران،‏ به خاطر کارهای یَهُوَه شادی کنید،‏و نام مقدّس او را ستایش کنید!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «جزیره‌های بسیار.‏»‏
یا:‏ «تخت پادشاهی.‏»‏
یا:‏ «خدایان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «خدایان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دختران.‏»‏
یا:‏ «چنگ.‏»‏