مزمور ۱۲‏:‏۱‏-‏۸

  • یَهُوَه یاور رنج‌دیدگان است

    • سخنان یَهُوَه پاک و خالص است ‏(‏۶‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با سبک «شِمینیت.‏»‏* ترانه‌ای از داوود.‏ ۱۲  ای یَهُوَه،‏ مرا نجات بده،‏ چون هیچ شخص وفاداری باقی نمانده؛‏دیگر در میان انسان‌ها کسی قابل اعتماد نیست.‏ ۲  همه به یکدیگر دروغ می‌گویند؛‏چرب زبانند* و با حرف‌هایشان دیگران را فریب می‌دهند.‏ ۳  یَهُوَه دهان چرب‌زبانان را خواهد بست،‏و زبان کسانی را که به خودشان می‌بالند خواهد برید.‏ ۴  آن‌ها می‌گویند:‏ «ما با زبانمان در همهٔ کارهایمان موفق می‌شویم.‏ هر چه بخواهیم می‌گوییم؛‏هیچ کس نمی‌تواند مانع ما شود!‏»‏* ۵  یَهُوَه می‌گوید:‏ «به دلیل ظلمی که به رنج‌دیدگان می‌شود،‏و به خاطر آه و نالهٔ فقیران،‏بلند می‌شوم و به دادشان می‌رسم.‏ من آن‌ها را از دست کسانی که خوار و ذلیلشان می‌کنند،‏ نجات خواهم داد.‏»‏ ۶  سخنان یَهُوَه پاک و خالص است،‏مثل نقرهٔ خالصی که هفت بار در کوره* تصفیه شده است.‏ ۷  ای یَهُوَه،‏ تو از آن‌ها محافظت می‌کنی،‏تو تا ابد از تک‌تک آن‌ها در مقابل این نسل محافظت می‌کنی.‏ ۸  مردم فساد را رواج داده‌اند،‏برای همین،‏ شریران همه جا رخنه کرده‌اند.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «چاپلوسند.‏»‏
یا:‏ «آقای ما شود.‏»‏
یا:‏ «تنور گِلی.‏»‏