مزمور ۹۳‏:‏۱‏-‏۵

  • حکمرانی پرشکوه یَهُوَه

    • ‏«یَهُوَه پادشاه شده است!‏» ‏(‏۱‏)‏

    • یادآوری‌های خدا قابل اعتمادند ‏(‏۵‏)‏

۹۳  یَهُوَه پادشاه شده است!‏ یَهُوَه لباس جلال و عظمت را پوشیده،‏و لباس قدرت را بر تن کرده است؛‏او قدرت را مثل کمربند به کمرش بسته است.‏ زمین را در جایش استوار کرده،‏و هیچ کس نمی‌تواند آن را از جایش حرکت دهد.‏ ۲  تخت پادشاهی تو در زمان‌های قدیم برقرار شد؛‏تو از ازل وجود داشته‌ای.‏ ۳  ای یَهُوَه،‏ رودخانه‌ها طغیان کرده‌اند،‏و خروشان و پرتلاطم شده‌اند.‏صدای آب‌های خروشان رودخانه‌ها بسیار بلند شده است!‏ ۴  اما تو ای یَهُوَه،‏ای خدای پرجلال که در آسمان‌هایی،‏از صدای آب‌های بسیار و امواج خروشان دریا قوی‌تری.‏ ۵  ای یَهُوَه،‏ یادآوری‌های تو بسیار قابل اعتماد است.‏ پاکی و قدّوسیت،‏ تا ابد به خانهٔ تو زیبایی می‌دهد.‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «تا ابد شایستهٔ خانهٔ توست.‏»‏