مراجعه به متن

نوجوانان و جوانان

توصیه‌های کتاب مقدّس به تو کمک می‌کند تا بتوانی با مشکلاتت کنار بیایی و مهارت‌های بیشتری به دست بیاوری.‏ a

a در این مقالات بعضی از اسم‌ها تغییر داده شده است.‏

جوانان می‌پرسند

شبکه‌های اجتماعی چه تأثیری روی من دارند؟‏

شبکه‌های اجتماعی اعتیادآورند.‏ این پیشنهادها کمکت می‌کند که خوب از آن‌ها استفاده کنی.‏

جوانان می‌پرسند

شبکه‌های اجتماعی چه تأثیری روی من دارند؟‏

شبکه‌های اجتماعی اعتیادآورند.‏ این پیشنهادها کمکت می‌کند که خوب از آن‌ها استفاده کنی.‏

مهارت‌های زندگی

رابطه با خدا

جوانان می‌پرسند

سؤالات رایج جوانان در رابطه با رابطهٔ جنسی،‏ دوستی،‏ والدین،‏ مدرسه و غیره.‏

آنچه همسن‌وسالانت می‌گویند

شاید با مشکلی برای اولین بار روبرو شده‌ای.‏ با تماشای این کلیپ‌ها ببین که همسن‌وسالانت چطور با مشکلات گوناگون دست‌وپنجه نرم می‌کنند.‏

انیمیشن‌های تخته‌سفید

این کلیپ‌ها به نوجوانان کمک می‌کند تا با مشکلاتی که اغلب با آن مواجه می‌شوند،‏ دست‌وپنجه نرم کنند.‏

برگهٔ فعالیت برای نوجوانان و جوانان

پر کردن این برگه‌های فعالیت به تو کمک می‌کند تا با مشکلات زندگی مقابله کنی.‏

فعالیت‌هایی برای بررسی کتاب مقدّس

این فعالیت‌های قابل چاپ به نوجوانان و جوانان کمک می‌کند تا وقایع کتاب مقدّس را تجسّم کنند.‏

پاسخ به ۱۰ پرسش جوانان

توصیه‌ها و پیشنهاداتی مفید که در زندگی به تو کمک خواهد کرد.‏

برگه‌های کمک آموزشی

از این برگه‌های کمک آموزشی استفاده کنید تا به اعتقاداتتان یقین پیدا کنید و بدانید که چگونه آن‌ها را به دیگران توضیح دهید.‏