مزمور ۱۲۸‏:‏۱‏-‏۶

  • خداترسی شادی می‌آورد

    • ‏«زن تو در خانه‌ات مثل درخت انگور،‏ پربار خواهد بود» ‏(‏۳‏)‏

    • ‏«سعادت اورشلیم را در تمام روزهای زندگی‌ات می‌بینی» ‏(‏۵‏)‏

یکی از سرودهایی که در راه اورشلیم،‏ موقع بالا رفتن از کوه خوانده می‌شد.‏ ۱۲۸  شاد و سعادتمند است کسی که احترامی عمیق برای یَهُوَه قائل است،‏*و طبق معیارهای او زندگی می‌کند.‏* ۲  اگر تو هم این کار را بکنی،‏ حاصل دسترنج خودت را می‌خوری،‏ و شاد و سعادتمند می‌شوی.‏ ۳  زن تو در خانه‌ات مثل درخت انگور،‏ پربار خواهد بود،‏و فرزندانت مثل جوانه‌های درخت زیتون دور سفره‌ات می‌نشینند.‏ ۴  یَهُوَه همهٔ این برکت‌ها را به کسی می‌دهدکه احترامی عمیق برایش قائل است.‏* ۵  اگر تو هم این کار را بکنی،‏ یَهُوَه از صَهیون به تو برکت می‌دهد،‏ و سعادت اورشلیم را در تمام روزهای زندگی‌ات می‌بینی.‏ ۶  عمرت طولانی می‌شود و فرزندانِ فرزندانت را می‌بینی.‏ صلح و آرامش در اسرائیل برقرار باشد!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «از یَهُوَه می‌ترسد.‏»‏
یا:‏ «در راه‌های او گام برمی‌دارد.‏»‏
یا:‏ «از او می‌ترسد.‏»‏