مزمور ۸۱‏:‏۱‏-‏۱۶

  • ترغیب قوم برای اطاعت از خدا

    • خدایان بیگانه را پرستش نکنید ‏(‏۹‏)‏

    • ‏«ای کاش قوم من به من گوش می‌دادند» ‏(‏۱۳‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با سبک «گیتّیت.‏»‏* مزمور آساف.‏ ۸۱  برای ستایش خدا که قوّت ماست سرود بخوانید!‏ برای ستایش خدای یعقوب با شادی آواز بخوانید!‏ ۲  سازها را بنوازید و دف را بردارید،‏و چنگ دلنواز و ساز زِهی را به صدا درآورید!‏ ۳  در روزهای عید شیپور را بنوازید،‏همچنین در ماه نو و وقتی که ماه کامل است،‏ ۴  زیرا این دستوری است که به اسرائیلیان داده شده؛‏این حکمی است از طرف خدای یعقوب.‏ ۵  وقتی خدا از میان سرزمین مصر می‌گذشت،‏این عید را برای خاندان یوسِف پایه‌گذاری کرد.‏ صدای ناآشنایی* به گوشم رسید که گفت:‏ ۶  ‏«من بار بردگی را از روی دوشتان برداشتم،‏و دست‌هایتان را از حمل سبدها آزاد کردم.‏ ۷  وقتی پریشان و نگران بودید،‏ به من دعا کردید و من شما را نجات دادم؛‏از میان رعد و برق* به شما جواب دادم،‏ و در کنار آب‌های مِریبه* امتحانتان کردم.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۸  ای قوم من،‏ شهادتی را که بر ضدّ شما می‌دهم بشنوید!‏ ای قوم اسرائیل،‏ کاش به من گوش می‌کردید!‏ ۹  شما هیچ وقت نباید خدای دیگری را بپرستید،‏و به خدایی بیگانه سجده کنید.‏ ۱۰  من یَهُوَه خدای شما هستم،‏خدایی که شما را از سرزمین مصر بیرون آورد.‏ دهانتان را باز کنید و من آن را پر می‌کنم.‏ ۱۱  اما قوم من به حرف‌هایم گوش نکردند؛‏اسرائیلیان از من اطاعت نکردند.‏ ۱۲  پس من هم اجازه دادم که به راه خودشان بروند؛‏آن‌ها با لجبازی هر کاری را که فکر می‌کردند درست بود،‏ انجام دادند.‏ ۱۳  ای کاش قوم من به من گوش می‌دادند!‏ای کاش قوم اسرائیل به راهنمایی‌های من عمل می‌کردند!‏ ۱۴  آن وقت،‏ من دشمنانشان را سریع شکست می‌دادم،‏و دستم را بر ضدّ مخالفانشان بلند می‌کردم!‏ ۱۵  کسانی که از من که یَهُوَه هستم نفرت دارند،‏از ترس در حضورم به خاک می‌افتند و مجازاتشان* ابدی خواهد بود.‏ ۱۶  اما من با مرغوب‌ترین گندم به شما* خوراک می‌دهم،‏و با عسلی که در میان صخره‌هاست شما را سیر می‌کنم.‏»‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «زبان بیگانه‌ای.‏»‏
یا:‏ «ابر رعدآسا؛‏ جایگاه مخفی رعد.‏»‏
یعنی:‏ «دعوا و مرافعه.‏»‏
یا:‏ «عاقبتشان.‏»‏
منظور قوم خداست.‏