مزمور ۷۹‏:‏۱‏-‏۱۳

  • دعا هنگام حملهٔ ملت‌ها به قوم خدا

    • ‏«در نظر همسایگانمان خوار و ذلیل شده‌ایم» ‏(‏۴‏)‏

    • ‏«به خاطر نام باشکوهت به ما کمک کن» ‏(‏۹‏)‏

    • ‏‹همسایگانمان را هفت برابر بیشتر مجازات کن› ‏(‏۱۲‏)‏

ترانه‌ای از آساف.‏ ۷۹  ای خدا،‏ ملت‌های بیگانه،‏ سرزمین تو را تسخیر کرده‌اند؛‏سرزمینی که به عنوان میراث به قومت داده‌ای.‏آن‌ها معبد مقدّست را بی‌حرمت و اورشلیم را به خرابه‌ها تبدیل کرده‌اند.‏ ۲  جنازه‌های بندگانت را خوراک پرندگان کرده‌اند،‏و گوشت تن خادمان وفادارت را خوراک حیوانات وحشی.‏ ۳  خونشان را مثل آب در همه جای اورشلیم بر زمین ریخته‌اند.‏کسی باقی نمانده که آن‌ها را دفن کند.‏ ۴  در نظر همسایگانمان خوار و ذلیل شده‌ایم،‏و اطرافیانمان ما را مسخره می‌کنند و به ما می‌خندند.‏ ۵  ای یَهُوَه،‏ تا کی از دست ما خشمگین خواهی بود؟‏ تا ابد؟‏ تا کی خشمت مثل آتش،‏ شعله‌ور خواهد بود؟‏ ۶  خشمت را بر سر ملت‌هایی که تو را نمی‌شناسند بریز،‏و بر سر حکومت‌هایی که به نامت از تو کمک نمی‌خواهند.‏* ۷  آن‌ها بودند که فرزندان یعقوب را از بین بردند،‏و سرزمینشان را ویران کردند.‏ ۸  خدایا،‏ از ما نخواه که جوابگوی گناهان اجدادمان باشیم.‏ هر چه زودتر به ما رحم کن،‏چون دلسرد و ناامید شده‌ایم.‏ ۹  ای خدا،‏ ای نجات‌دهندهٔ ما،‏به خاطر نام باشکوهت به ما کمک کن!‏به خاطر نامت،‏ ما را نجات بده و گناهانمان را ببخش!‏* ۱۰  نگذار ملت‌های بیگانه بگویند:‏ «خدایشان کجاست؟‏»‏ بگذار ملت‌ها بدانند و ما به چشم ببینیمکه تو انتقام خون بندگانت را می‌گیری.‏ ۱۱  خدایا،‏ ناله‌های اسیران را بشنو،‏ و با قدرت بی‌کرانت،‏* از کسانی که به مرگ محکوم هستند،‏ محافظت کن.‏* ۱۲  ای یَهُوَه،‏ همسایگانمان را به خاطر توهین‌هایی که به تو کرده‌اند،‏هفت برابر بیشتر مجازات کن.‏ ۱۳  آن وقت،‏ ما که قوم برگزیده و گوسفندان چراگاه تو هستیم،‏تو را تا ابد شکر و سپاس می‌گوییم،‏و تمام نسل‌های آیندهٔ ما هم تو را ستایش می‌کنند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «نامت را نمی‌خوانند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «بپوشان.‏»‏
یا:‏ «بازوی قوی‌ات.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «آزاد کن.‏»‏