مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

Watchtower Library

Watchtower Library

برنامهٔ کامپیوتری Watchtower Library شامل کتاب مقدّس و نشریات شاهدان یَهُوَه از قبیل دایرة‌المعارف کتاب مقدّس به نام «بینش بر نوشته‌های مقدّس،‏»‏ * کتاب‌ها،‏ بروشورها،‏ تراکت‌ها و مجلّه‌های گوناگون می‌باشد.‏ این برنامه حاوی ابزارهای تحقیقاتی مانند «فهرست الفبایی نشریات برج دیده‌بانی»‏ * و راهنمای تحقیق برای شاهدان یَهُوَه نیز می‌باشد.‏ شما می‌توانید هر کلمه،‏ عبارت یا آیهٔ مورد نظر خود را در تمامی این نشریات جستجو کنید.‏

^ بند 2 در حال حاضر،‏ این نشریه به زبان فارسی موجود نیست.‏

^ بند 2 در حال حاضر،‏ این نشریه به زبان فارسی موجود نیست.‏

 

نصب برنامهٔ Watchtower Library

نحوهٔ دانلود و نصب برنامهٔ Watchtower Library.‏

به‌روز کردن برنامهٔ Watchtower Library

شما می‌توانید این برنامه را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار به‌روز شود.‏ همچنین می‌توانید خودتان نشریات و مقالات این برنامه را به‌روز کنید.‏