مراجعه به متن

علم و کتاب مقدّس

آیا علم و کتاب مقدّس با هم هماهنگ می‌باشند؟‏ آیا موضوعات علمی اشاره‌شده در کتاب مقدّس،‏ دقیق هستند؟‏ طبیعت چه چیزی را آشکار می‌کند؟‏ نظر محققان در این مورد چیست؟‏

شگفتی‌های طبیعت

نشریات

آیا حیات آفریده شده است؟‏

اعتقاد شما در خصوص چگونگی پیدایش حیات اهمیت دارد.‏

منشأ حیات—‏پنج پرسش مهم

با بررسی شواهد خود نتیجه‌گیری کنید حیات تکامل یافته یا آفریده شده است؟‏

شگفتی‌های آفرینش بازتابی از صفات خدا

با بررسی دقیق طبیعت،‏ خصوصیات آفریدگار را تشخیص می‌دهیم و به او نزدیک‌تر می‌شویم.‏