مراجعه به متن

تجربه‌های شاهدان یَهُوَه

شاهدان یَهُوَه نهایت سعی خود را می‌کنند تا کلام خدا یعنی کتاب مقدّس راهنمای افکار،‏ گفتار و رفتارشان باشد.‏ در این بخش وب‌سایت می‌توانید ببینید که کلام خدا چه تأثیری بر زندگی آنان و اطرافیانشان گذاشته است.‏

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد