مراجعه به متن

تجربه‌های شاهدان یَهُوَه

شاهدان یَهُوَه نهایت سعی خود را می‌کنند تا کلام خدا یعنی کتاب مقدّس راهنمای افکار،‏ گفتار و رفتارشان باشد.‏ در این بخش وب‌سایت می‌توانید ببینید که کلام خدا چه تأثیری بر زندگی آنان و اطرافیانشان گذاشته است.‏

برج دیده‌بانی

وعده بهشت روی زمین زندگی مرا دگرگون کرد!‏

ایوارس ویگولیس زندگی‌اش را فدای شهرت و هیجان مسابقات موتورسواری می‌کرد.‏ کتاب مقدس چگونه زندگی او را تغییر داد؟‏

برج دیده‌بانی

وعده بهشت روی زمین زندگی مرا دگرگون کرد!‏

ایوارس ویگولیس زندگی‌اش را فدای شهرت و هیجان مسابقات موتورسواری می‌کرد.‏ کتاب مقدس چگونه زندگی او را تغییر داد؟‏

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد