مزمور ۱۳۵‏:‏۱‏-‏۲۱

  • یاه را به خاطر عظمتش ستایش کنید!‏

    • معجزات خدا در مصر ‏(‏۸،‏ ۹‏)‏

    • ‏«ای یَهُوَه،‏ نام تو تا ابد همین است!‏» ‏(‏۱۳‏)‏

    • بت‌های بی‌جان ‏(‏۱۵-‏۱۸‏)‏

۱۳۵  یاه را ستایش کنید!‏* نام یَهُوَه را ستایش کنید!‏ای خادمان یَهُوَه،‏ او را ستایش کنید!‏ ۲  ای شما که در خانهٔ یَهُوَه ایستاده‌اید،‏و در صحن‌های خانهٔ خدایمان حاضرید،‏ ۳  یاه را ستایش کنید،‏ چون یَهُوَه نیکوست!‏ برای ستایش نام او سرود بخوانید،‏* چون نامش دلنشین است.‏ ۴  یاه،‏ یعقوب را برای خودش انتخاب کرده است.‏او اسرائیل را انتخاب کرده تا قوم خاصش* باشند.‏ ۵  من خوب می‌دانم که یَهُوَه بزرگ است؛‏خداوند ما از همهٔ خدایان دیگر بزرگ‌تر است!‏ ۶  یَهُوَه هر کاری را که بخواهد،‏ انجام می‌دهد،‏چه در آسمان و بر زمین،‏ چه در دریا و اعماق آن!‏ ۷  او باعث می‌شود که بخار آب* از هر گوشهٔ زمین به آسمان بالا برود؛‏همراه باران،‏ رعد و برق می‌فرستد،‏و بادها را از انبارهایشان بیرون می‌آورد.‏ ۸  خدا پسران ارشد مصریان را کشت،‏و نخست‌زادگان حیواناتشان را هم از بین برد.‏ ۹  خدا معجزات و کارهای شگفت‌انگیزی* در مصر انجام داد،‏و آن‌ها را بر فرعون و خدمتکارانش آشکار کرد.‏ ۱۰  او ملت‌های زیادی را از بین برد،‏و پادشاهان قدرتمند را کشت،‏ ۱۱  یعنی سیحون پادشاه اَموریان،‏عوج پادشاه باشان،‏و تمام پادشاهان کنعان.‏ ۱۲  او سرزمین آن‌ها را به قومش اسرائیل داد؛‏آن را به عنوان میراث به قومش داد.‏ ۱۳  ای یَهُوَه،‏ نام تو تا ابد همین است!‏ ای یَهُوَه،‏ شهرت و آوازهٔ تو تا ابد زبانزد همهٔ نسل‌هاست!‏ ۱۴  یَهُوَه از قومش* دفاع می‌کند،‏و دلش به حال خادمانش می‌سوزد.‏ ۱۵  خدایان ملت‌های دیگر بت‌هایی از جنس طلا و نقره‌اند،‏بت‌هایی که به دست انسان ساخته شده‌اند.‏ ۱۶  بت‌هایشان دهان دارند ولی نمی‌توانند حرف بزنند.‏چشم دارند اما نمی‌توانند ببینند.‏ ۱۷  گوش دارند اما نمی‌توانند بشنوند؛‏ حتی نمی‌توانند نفس بکشند!‏ ۱۸  کسانی که این بت‌ها را می‌سازند و به آن‌ها توکّل می‌کنند،‏مثل بت‌هایشان می‌شوند.‏ ۱۹  ای خاندان اسرائیل،‏ یَهُوَه را ستایش کنید!‏ ای خاندان هارون،‏ یَهُوَه را ستایش کنید!‏ ۲۰  ای خاندان لاوی،‏ یَهُوَه را ستایش کنید!‏ ای کسانی که احترامی عمیق برای یَهُوَه قائلید،‏* یَهُوَه را ستایش کنید!‏ ۲۱  یَهُوَه از صَهیون ستایش شود،‏او که مسکنش در اورشلیم است!‏ یاه را ستایش کنید!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «هَلِلویاه.‏» «یاه» مخفف یَهُوَه است.‏
یا:‏ «ساز بزنید.‏»‏
یا:‏ «دارایی باارزشش.‏»‏
یا:‏ «ابرها.‏»‏
یا:‏ «نشانه‌هایی.‏»‏
یا:‏ «از حقوق قومش.‏»‏
یا:‏ «از یَهُوَه می‌ترسید.‏»‏