مراجعه به متن

حقوق بشر و تحوّلات حقوقی

حبس شاهدان یَهُوَه به دلیل ایمانشان—‏در کشورهای مختلف

چه کشورهایی در حق شاهدان یَهُوَه برای داشتن ایمان و آزادی‌های دیگر اجحاف و آنان را به زندان محکوم کرده‌اند.‏