سؤالات متداول در مورد شاهدان یَهُوَه

آیا شاهدان یَهُوَه فعالیت میسیونری انجام می‌دهند؟‏

چه کسانی در فعالیت میسیونری شرکت می‌کنند و چرا؟‏ آیا این اشخاص برای این کار تعلیم می‌بینند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه فعالیت میسیونری انجام می‌دهند؟‏

چه کسانی در فعالیت میسیونری شرکت می‌کنند و چرا؟‏ آیا این اشخاص برای این کار تعلیم می‌بینند؟‏

مراسم عروسی شاهدان یَهُوَه چگونه برگزار می‌شود؟‏

نحوهٔ برگزاری مراسم عروسی شاهدان یَهُوَه در کشورهای مختلف فرق می‌کند اما یک نکتهٔ مشترک دارد.‏

آیا شاهدان یَهُوَه فکر می‌کنند که فقط آنان نجات خواهند یافت؟‏

کتاب مقدّس شرح می‌دهد که به چه کسانی فرصت نجات داده خواهد شد.‏

شاهدان یَهُوَه چه اعتقادی دارند؟‏

در این مقاله ۱۵ اعتقاد اساسی ما خلاصه می‌شود.‏

آیا شاهدان یَهُوَه به عیسی ایمان دارند؟‏

ببینید که ایمان به مسیح چرا حیاتی است.‏

آیا شاهدان یَهُوَه معتقدند که تنها دین حقیقی می‌باشند؟‏

آیا عیسی گفت که تمام راه‌ها به نجات می‌انجامد؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه فکر می‌کنند که فقط آنان نجات خواهند یافت؟‏

کتاب مقدّس شرح می‌دهد که به چه کسانی فرصت نجات داده خواهد شد.‏

آیا شاهدان یَهُوَه با کسانی که دینی دیگر دارند مدارا می‌کنند؟‏

ببینید که مسیحیان حقیقی چگونه با انسان‌هایی که از دینی دیگر می‌باشند،‏ مدارا می‌کنند.‏

چرا شاهدان یَهُوَه تزریق خون را نمی‌پذیرند؟‏

بسیاری در مورد شاهدان یَهُوَه و تزریق خون تصوّرات غلط دارند.‏ از واقعیت‌ها در این خصوص آگاه شوید.‏

آیا شاهدان یَهُوَه مخالف واکسیناسیون هستند؟‏

دو اصل کتاب مقدّس به ما کمک می‌کند تا در رابطه با واکسیناسیون تصمیم بگیریم.‏

آیا شاهدان یَهُوَه خلقت‌گرا هستند؟‏

آیا می‌دانستید که اعتقاد خلقت‌گرایان با کتاب مقدّس مغایرت دارد؟‏

شاهدان یَهُوَه چه دیدی به علم دارند؟‏

آیا اعتقادات آنان با شواهد علمی هماهنگ است؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه به عهد عتیق اعتقاد دارند؟‏

آیا برخی از قسمت‌های کتاب مقدّس قدیمی یا بی‌اهمیت است؟‏ در اینجا بخوانید که چگونه می‌توانیم از گزارشات تاریخی و آموزنده و توصیه‌های مفیدی که در عهد عتیق آمده،‏ فایده ببریم.‏

دلیل تغییر برخی از اعتقادات شاهدان یَهُوَه چیست؟‏

اصلاحات نباید موجب تعجب شود.‏ پرستندگان خدا در زمان باستان نیز اعتقادات و انتظاراتی نادرست داشتند و نیاز بود که دید خود را اصلاح کنند.‏

چرا شاهدان یَهُوَه در پرستش از صلیب استفاده نمی‌کنند؟‏

ما شاهدان یَهُوَه با آن که مسیحی هستیم در پرستش از صلیب استفاده نمی‌کنیم.‏ چرا؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه در اعمالی که به همبستگی ادیان مربوط می‌شود شرکت می‌کنند؟‏

چه تعلیمی در کتاب مقدّس راهنمای آنان در پاسخ این پرسش است؟‏

شاهدان یَهُوَه از اعانات چگونه استفاده می‌کنند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه از اعانات به منظور ثروتمند شدن استفاده می‌کنند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه از این نام استفاده می‌کنند؟‏

ببینید که این نام از کجا گرفته شده است.‏

چند نفر شاهد یَهُوَه در سراسر جهان هستند؟‏

نحوهٔ شمارش تعداد شاهدان یَهُوَه

بنیان‌گذار شاهدان یَهُوَه چه کسی است؟‏

در این مقاله ببینید که چرا چارلز تِیز راسل بنیان‌گذار دینی جدید نبود.‏

مخارج سازمان شاهدان یَهُوَه چگونه تأمین می‌شود؟‏

ما از روش‌های دریافت اعانات که در کلیساها استفاده می‌شود،‏ اجتناب می‌کنیم.‏

آیا شاهدان یَهُوَه موظفند به قانونِ یک‌دهم عمل کنند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه موظفند مقدار مشخصی از پول خود را مرتباً اعانه دهند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه روحانیون حقوق‌بگیر دارند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه طبقهٔ روحانیون دارند؟‏ چه کسانی خادم مسیحی می‌باشند؟‏

آیا میان شاهدان یَهُوَه،‏ زنان نیز موعظه می‌کنند؟‏

زنانی که شاهد یَهُوَه هستند،‏ چه سهمی در خدمت موعظه دارند؟‏

جماعات شاهدان یَهُوَه چگونه سازماندهی شده است؟‏

ببینید که شاهدان یَهُوَه چه ترتیباتی برای دریافت راهنمایی و دستورالعمل دارند.‏

هیئت اداره‌کنندهٔ شاهدان یَهُوَه چیست؟‏

آیا اعضای هیئت اداره‌کننده رهبران سازمان شاهدان یَهُوَه هستند؟‏

‏«انجمن کتاب مقدّس و رسالهٔ برج دیده‌بانی» چه انجمنی است؟‏

نهادهای قانونی چگونه با فعالیت دینی شاهدان یَهُوَه مربوط می‌باشند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه خانه به خانه موعظه می‌کنند؟‏

در این مقاله خواهید دید که عیسی شاگردانش را به چه کاری ترغیب کرد.‏

آیا شاهدان یَهُوَه معتقدند با موعظهٔ خانه به خانه شایستهٔ نجات شمرده می‌شوند؟‏

در اینجا بخوانید که شاهدان یَهُوَه چه دید و اعتقادی نسبت به نجات دارند.‏

چرا شاهدان یَهُوَه به دیدن کسانی می‌روند که دین دارند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه به دیدن کسانی می‌روند که دین دارند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه دین خود را به مردم تحمیل می‌کنند؟‏

آیا هدف از موعظهٔ عمومی شاهدان یَهُوَه تغییر دین مردم است؟‏ آیا آنان دین خود را به مردم تحمیل می‌کنند؟‏

دورهٔ آموزشی کتاب مقدّس که شاهدان یَهُوَه ارائه می‌دهند چطور برگزار می‌شود؟‏

در دورهٔ آموزشی شاهدان یَهُوَه می‌توانید از هر ترجمهٔ کتاب مقدّس استفاده کنید.‏ همچنین می‌توانید از خانواده و دوستانتان دعوت کنید تا با شما شرکت کنند.‏

آیا شاهدان یَهُوَه فعالیت میسیونری انجام می‌دهند؟‏

چه کسانی در فعالیت میسیونری شرکت می‌کنند و چرا؟‏ آیا این اشخاص برای این کار تعلیم می‌بینند؟‏

آیا میان شاهدان یَهُوَه،‏ زنان نیز موعظه می‌کنند؟‏

زنانی که شاهد یَهُوَه هستند،‏ چه سهمی در خدمت موعظه دارند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه مکان جلسات خود را کلیسا نمی‌نامند؟‏

ببینید که ریشهٔ عبارت «سالن جماعت شاهدان یَهُوَه» از کجاست و چرا ما شاهدان از این نام استفاده می‌کنیم.‏

چرا شاهدان یَهُوَه در پرستش از صلیب استفاده نمی‌کنند؟‏

ما شاهدان یَهُوَه با آن که مسیحی هستیم در پرستش از صلیب استفاده نمی‌کنیم.‏ چرا؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه مراسم شام سَرور را به روش مسیحیان دیگر برگزار نمی‌کنند؟‏

شام سَرور که به شام آخر و یادبود مرگ عیسی نیز معروف است،‏ مقدّس‌ترین رویداد برای شاهدان یَهُوَه می‌باشد.‏ به آنچه کتاب مقدّس در مورد این مراسم می‌گوید توجه کنید.‏

آیا شاهدان یَهُوَه در اعمالی که به همبستگی ادیان مربوط می‌شود شرکت می‌کنند؟‏

چه تعلیمی در کتاب مقدّس راهنمای آنان در پاسخ این پرسش است؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه کتاب مقدّس خودشان را دارند؟‏

استفاده از ترجمه‌های گوناگون کتاب مقدّس،‏ درک ما را از آن بیشتر می‌سازد.‏ به سه نکته توجه کنید که اهمیت بررسی و مطالعهٔ ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس را برجسته می‌سازد.‏

آیا ترجمهٔ دنیای جدید،‏ ترجمه‌ای دقیق از کتاب مقدّس است؟‏

چرا ترجمهٔ دنیای جدید با ترجمه‌های دیگر کتاب مقدّس فرق دارد؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه به عهد عتیق اعتقاد دارند؟‏

آیا برخی از قسمت‌های کتاب مقدّس قدیمی یا بی‌اهمیت است؟‏ در اینجا بخوانید که چگونه می‌توانیم از گزارشات تاریخی و آموزنده و توصیه‌های مفیدی که در عهد عتیق آمده،‏ فایده ببریم.‏

چرا شاهدان یَهُوَه در امور سیاسی بی‌طرف هستند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه تهدیدی برای امنیت ملی هستند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه در مراسم ملی و میهنی شرکت نمی‌کنند؟‏

آیا آن‌ها در مسائل سیاسی و اجتماعی اظهارنظر می‌کنند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه به جنگ نمی‌روند؟‏

شاهدان یَهُوَه نزد مردم سراسر دنیا شناخته شده‌اند که هرگز به جنگ نمی‌روند.‏ در اینجا بخوانید که ما شاهدان یَهُوَه به چه دلایلی به جنگ نمی‌رویم.‏

آیا شاهدان یَهُوَه به مصیبت‌زدگان امداد می‌رسانند؟‏

در اینجا بخوانید که شاهدان یَهُوَه چگونه هنگام یک فاجعه به امداد هم‌ایمانان و سایرین می‌شتابند.‏

آیا شاهدان یَهُوَه معالجات پزشکی را می‌پذیرند؟‏

برخی فکر می‌کنند که شاهدان یَهُوَه هر معالجهٔ پزشکی را رد می‌کنند.‏ آیا این موضوع حقیقت دارد؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه مخالف واکسیناسیون هستند؟‏

دو اصل کتاب مقدّس به ما کمک می‌کند تا در رابطه با واکسیناسیون تصمیم بگیریم.‏

چرا شاهدان یَهُوَه تزریق خون را نمی‌پذیرند؟‏

بسیاری در مورد شاهدان یَهُوَه و تزریق خون تصوّرات غلط دارند.‏ از واقعیت‌ها در این خصوص آگاه شوید.‏

شاهدان یَهُوَه چه دیدی نسبت به تحصیلات دارند؟‏

شاهدان یَهُوَه با توجه به کدام اصول کلام خدا در خصوص تحصیلات تصمیم‌گیری می‌کنند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه اعتقادات خود را بر فرزندانشان تحمیل می‌کنند؟‏

شاهدان یَهُوَه مانند سایر پدر و مادرها،‏ بهترین آرزوها را برای فرزندانشان دارند.‏ آنان آنچه را که از دیدشان به نفع فرزندانشان است به ایشان تعلیم می‌دهند.‏

آیا شاهدان یَهُوَه باعث جدایی اعضای خانواده می‌شوند یا اتحاد آنان؟‏

گاهی این اتهام بر شاهدان یَهُوَه وارد شده است که باعث جدایی خانواده‌ها می‌شوند.‏ آیا چنین ادعایی حقیقت دارد؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه در خصوص داشتن دوست‌دختر و دوست‌پسر قوانینی دارند؟‏

آیا داشتن دوست‌دختر یا دوست‌پسر نوعی تفریح و سرگرمی است یا امری جدّی‌تر؟‏

شاهدان یَهُوَه به طلاق چه دیدی دارند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه برای حل مشکلات زندگی مشترک به زوج‌ها کمک می‌کنند؟‏ اگر یک شاهد یَهُوَه تصمیم به طلاق بگیرد آیا پیران جماعت باید آن طلاق را تأیید کنند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه فیلم‌ها،‏ کتاب‌ها و آهنگ‌های خاصّی را ممنوع می‌کنند؟‏

مسیحیان قبل از انتخاب یک سرگرمی،‏ چه اصولی را باید در نظر داشته باشند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه برخی از عیدها و جشن‌ها را برگزار نمی‌کنند؟‏

به سه سؤال مهم توجه کنید که شاهدان یَهُوَه هنگام تصمیم‌گیری در این زمینه از خود می‌پرسند.‏

چرا شاهدان یَهُوَه کریسمس را جشن نمی‌گیرند؟‏

بسیاری از مردم با این که منشأ کریسمس را می‌دانند،‏ آن را جشن می‌گیرند.‏ در اینجا بخوانید که چرا شاهدان یَهُوَه چنین نمی‌کنند.‏

چرا شاهدان یَهُوَه عید پاک را جشن نمی‌گیرند؟‏

اکثر مردم،‏ عید پاک را جشنی مسیحی به شمار می‌آورند.‏ چرا شاهدان یَهُوَه عید پاک را جشن نمی‌گیرند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه جشن تولّد نمی‌گیرند؟‏

چرا جشن تولّد مایهٔ خشنودی خدا نیست؟‏ در اینجا چهار دلیل آن بررسی می‌شود.‏

مراسم عروسی شاهدان یَهُوَه چگونه برگزار می‌شود؟‏

نحوهٔ برگزاری مراسم عروسی شاهدان یَهُوَه در کشورهای مختلف فرق می‌کند اما یک نکتهٔ مشترک دارد.‏

چرا شاهدان یَهُوَه مراسم شام سَرور را به روش مسیحیان دیگر برگزار نمی‌کنند؟‏

شام سَرور که به شام آخر و یادبود مرگ عیسی نیز معروف است،‏ مقدّس‌ترین رویداد برای شاهدان یَهُوَه می‌باشد.‏ به آنچه کتاب مقدّس در مورد این مراسم می‌گوید توجه کنید.‏

دیدگاه شاهدان یَهُوَه نسبت به مراسم ختم چیست؟‏

تصمیمات شاهدان یَهُوَه در مورد نحوهٔ برگزاری مراسم ختم،‏ بر مبنای اعتقاد راسخی است که در مورد مرگ دارند.‏ چه اصولی راهنمای آنان است؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه مسیحی هستند؟‏

توجه کنید که چرا شاهدان یَهُوَه مسیحی محسوب می‌شوند و آنان چه تفاوتی با دیگر مذاهب مسیحی دارند.‏

آیا شاهدان یَهُوَه پروتستان هستند؟‏

دو فرقی که شاهدان یَهُوَه با پروتستان‌ها دارند.‏

آیا شاهدان یَهُوَه فرقه‌ای آمریکایی هستند؟‏

چهار واقعیت دربارهٔ این سازمان بین‌المللی.‏

آیا شاهدان یَهُوَه صهیونیست می‌باشند؟‏

پایه و اساس اعتقادات ما،‏ کلام خداست و هیچ نژادی را از نژادی دیگر برتر نمی‌دانیم.‏

آیا شاهدان یَهُوَه فرقه می‌باشند؟‏

در اینجا می‌توانید دو برداشت رایج دربارهٔ شاهدان یَهُوَه را با واقعیت‌ها مقایسه کنید.‏

چند نفر شاهد یَهُوَه در سراسر جهان هستند؟‏

نحوهٔ شمارش تعداد شاهدان یَهُوَه

چگونه می‌توان شاهد یَهُوَه شد؟‏

در مَتّی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰ به سه قدم اشاره می‌شود.‏

آیا شاهدان یَهُوَه از معاشرت با کسانی که سابقاً هم‌ایمان آنان بودند،‏ اجتناب می‌کنند؟‏

چرا گاهی لازم است که یکی از شاهدان یَهُوَه اخراج شود و این کار چگونه به او کمک می‌کند که به آغوش جماعت بازگردد؟‏