به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی

چرا شاهدان یَهُوَه موعظه می‌کنند؟‏

ما سه دلیل اصلی برای موعظه جهانی‌مان داریم

چه کسانی به خواست یَهُوَه خدا عمل می‌کنند؟‏

چرا ما خود را شاهدان یَهُوَه می‌خوانیم؟‏

به سه دلیل توجه کنید که چرا ما نام شاهدان یهوه را برای خود برگزیدیم.‏

سؤالات متداول

آیا شاهدان یَهُوَه مسیحی هستند؟‏

لطفاً توجه کنید که شاهدان یَهُوَه چه تفاوتی با دیگر مذاهب مسیحی دارند.‏

دربارهٔ ما

جلسات شاهدان یَهُوَه

ببینید که شاهدان یَهُوَه چگونه خدا را پرستش می‌کنند و در کجا گرد هم می‌آیند.‏

سؤالات متداول

مخارج سازمان شاهدان یَهُوَه چگونه تأمین می‌شود؟‏

ببینید که شاهدان یَهُوَه چگونه فعالیت موعظهٔ جهانی خود را در اصل از طریق اعانات داوطلبانه به پیش می‌برند.‏

فعالیت جهانی شاهدان یَهُوَه:‏

  • تعداد سرزمین‌هایی که ما شاهدان یَهُوَه خدا را در آن پرستش می‌کنیم:‏ ۲۳۹

  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۸٬۲۰۱٬۵۴۵

  • تعداد دوره‌های آموزشی رایگان تعالیم کتاب مقدس:‏ ۹٬۴۹۹٬۹۳۳

  • تعداد حضار در مراسم یادبود مرگ مسیح:‏ ۱۹٬۹۵۰٬۰۱۹

  • تعداد جماعت‌ها:‏ ۱۱۵٬۴۱۶