مراجعه به متن

جلسات شاهدان یَهُوَه

در اینجا شما می‌توانید در مورد جلسات ما اطلاعات بیشتری به دست بیاورید و آدرس نزدیک‌ترین جلسهٔ شاهدان یَهُوَه را پیدا کنید.‏

جستجوی نزدیک‌ترین آدرس (پنجره‌ای جدید باز می‌شود)

جلسات شاهدان یَهُوَه چگونه برگزار می‌شود؟‏

شاهدان یَهُوَه هفته‌ای دو بار به دور هم جمع می‌شوند تا خدا را پرستش کنند.‏ (‏عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ طی جلسات کتاب مقدّس بررسی می‌شود و حضار یاد می‌گیرند چطور تعالیم آن را در زندگی به کار گیرند.‏

جلسات ما شاهدان یَهُوَه اغلب حالت آموزشی دارد و حضار در صورت تمایل می‌توانند با جواب‌های خود طی برنامه‌ها فعال باشند.‏ در آغاز و پایان جلسات سرودی خوانده و دعا می‌شود.‏

برای حضور در جلسات لزومی ندارد که یکی از شاهدان یَهُوَه باشید.‏ ما همه را به حضور در این جلسات دعوت می‌کنیم.‏ حضور در این جلسات کاملاً رایگان است و هیچ پولی جمع‌آوری نمی‌شود.‏