مراجعه به متن

تاریخ و کتاب مقدّس

کتاب مقدّس کتابی بی‌همتاست،‏ این کتاب در طول تاریخ محفوظ مانده است،‏ به زبان‌های بسیاری ترجمه شده است و در سراسر جهان پخش شده است.‏ اکتشافات اخیر نیز صحّت تاریخی این کتاب را نشان می‌دهد.‏ صرف‌نظر از دین یا مذهبتان،‏ پی می‌برید که کتاب مقدّس کتابی بی‌نظیر است.‏

پاسخ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی مهم

آیا کتاب مقدّس سرگذشت زندگی عیسی را به‌درستی توصیف می‌کند؟‏

به نکاتی در مورد گزارش‌های انجیل‌ها و قدیمی‌ترین دست‌نوشته‌های موجود توجه کنید.‏

پاسخ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی مهم

آیا کتاب مقدّس سرگذشت زندگی عیسی را به‌درستی توصیف می‌کند؟‏

به نکاتی در مورد گزارش‌های انجیل‌ها و قدیمی‌ترین دست‌نوشته‌های موجود توجه کنید.‏

صحّت تاریخی کتاب مقدّس

نشریات

کتاب مقدس—‏موضوع آن چیست؟‏

موضوع اصلی کتاب مقدس چیست؟‏