مزمور ۱۹‏:‏۱‏-‏۱۴

  • عظمت خدا در خلقت دیده می‌شود

    • آسمان‌ها از شکوه و جلال خدا حکایت می‌کنند ‏(‏۱‏)‏

    • قوانین یَهُوَه کامل است و به انسان نیروی تازه می‌دهد ‏(‏۷‏)‏

    • گناهانی که شخص ندانسته مرتکب می‌شود ‏(‏۱۲‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان.‏ ترانه‌ای از داوود.‏ ۱۹  آسمان‌ها از شکوه و جلال خدا حکایت می‌کنند،‏و از کارهای دست او سخن می‌گویند.‏ ۲  هر روز سخنانشان مثل آب جاری می‌شود،‏و هر شب دانش خدا را آشکار می‌کنند.‏ ۳  هیچ کلمه‌ای به زبان نمی‌آورند،‏و صدایشان شنیده نمی‌شود.‏ ۴  با این حال،‏ پیامشان در سراسر زمین پخش شده است،‏و به دورافتاده‌ترین نقاط زمین رسیده است.‏ خدا در آسمان‌ها خیمه‌ای برای خورشید برپا کرده است؛‏ ۵  خورشید مثل دامادیست که از حجله بیرون می‌آید؛‏مثل قهرمانی که با شادی در میدان مسابقه می‌دود.‏ ۶  مسیرش از یک طرف آسمان شروع می‌شود،‏و به طرف دیگر آسمان می‌رسد،‏و هیچ چیز از حرارتش در امان نیست.‏ ۷  قوانین یَهُوَه کامل است و به انسان نیروی تازه می‌دهد.‏* یادآوری‌های یَهُوَه قابل اعتماد است و شخص بی‌تجربه را خردمند می‌کند.‏ ۸  احکام یَهُوَه عادلانه است و دل را شاد می‌کند؛‏فرمان‌های یَهُوَه پاک است و چشم را روشن می‌کند.‏ ۹  ترس از یَهُوَه* پاک و ابدی است.‏ داوری‌های یَهُوَه برحق و کاملاً عادلانه است.‏ ۱۰  از طلا مرغوب‌تر است،‏حتی از طلای خالص،‏*و از عسل شیرین‌تر است،‏ حتی از قطرات شانهٔ عسل.‏ ۱۱  خدایا،‏ قوانین تو به خادمت هشدار می‌دهد؛‏کسی که به آن‌ها عمل کند،‏ پاداش بزرگی به دست می‌آورد.‏ ۱۲  چه کسی می‌تواند به اشتباهات خودش پی ببرد؟‏ گناهانی را که ندانسته کرده‌ام ببخش و مرا تبرئه کن.‏ ۱۳  نگذار کارهای گستاخانه از خادمت سر بزند؛‏نگذار آن کارها بر من تسلّط پیدا کنند.‏ آن وقت می‌توانم بی‌عیب باشم،‏و گناهان بزرگ به گردن نداشته باشم.‏ ۱۴  ای یَهُوَه،‏ ای صخرهٔ من و نجات‌دهندهٔ من،‏*دعا می‌کنم که حرف‌های من و چیزهایی که عمیقاً به آن‌ها فکر می‌کنم،‏* مورد پسند تو باشد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «جان را تازه می‌کند.‏»‏
یا:‏ «احترام عمیق به یَهُوَه.‏»‏
یا:‏ «طلای تصفیه‌شده.‏»‏
یا:‏ «کسی که مرا بازخرید می‌کند.‏»‏
یا:‏ «تفکرات دلم.‏»‏