مزمور ۷۵‏:‏۱‏-‏۱۰

  • خدا داور عادل است

    • شریران باید از جام یَهُوَه بنوشند ‏(‏۸‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با سبک «نابود نکن.‏» ترانه‌ای از آساف.‏ ۷۵  تو را شکر می‌گوییم،‏ ای خدا،‏ تو را شکر می‌گوییم!‏تو به ما نزدیک هستی،‏*و قوم تو کارهای شگفت‌انگیزت را اعلام می‌کنند.‏ ۲  تو می‌گویی:‏ «من در زمانی که تعیین کرده‌ام،‏با عدل و انصاف داوری می‌کنم.‏ ۳  وقتی زمین و ساکنانش به لرزه درآمدند،‏من بودم که ستون‌های آن را استوار نگه داشتم.‏» (‏سِلاه‏)‏ ۴  به فخرفروشان می‌گویم:‏ «فخر نفروشید.‏»‏ و به شریران می‌گویم:‏ «به قدرت* خودتان نبالید.‏ ۵  از روی غرور به قدرتتان* افتخار نکنید،‏و با خودپسندی حرف نزنید.‏ ۶  سرافرازی انسان نه از غرب می‌آید،‏نه از شرق و نه از جنوب.‏ ۷  خداست که داوری می‌کند.‏ اوست که انسان را پست یا سرافراز می‌کند.‏ ۸  یَهُوَه جامی در دست دارد؛‏شراب آن با ادویه‌ها مخلوط شده و کف کرده است.‏ او آن شراب را بر سر شریران روی زمین می‌ریزد،‏و آن‌ها مجبور می‌شوند آن را تا قطرهٔ آخر بنوشند.‏»‏ ۹  اما من کاری را که خدا کرده برای همیشه اعلام می‌کنم؛‏و برای ستایش خدای یعقوب سرود می‌خوانم.‏* ۱۰  خدا می‌گوید:‏ «من تمام قدرت* شریران را از آن‌ها می‌گیرم،‏*ولی قدرت* درستکاران را برای همه آشکار می‌کنم!‏»‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «نام تو نزدیک است.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «شاخ.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «شاختان.‏»‏
یا:‏ «ساز می‌زنم.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «شاخ‌های.‏»‏
یا:‏ «من تمام شاخ‌های شریران را قطع می‌کنم.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «شاخ‌های.‏»‏