مزمور ۴۶‏:‏۱‏-‏۱۱

  • ‏«خدا پناه و قوّت ماست»‏

    • کارهای حیرت‌انگیز خدا ‏(‏۸‏)‏

    • ‏«خدا در سراسر زمین به جنگ‌ها خاتمه می‌دهد» ‏(‏۹‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان.‏ ترانه‌ای از پسران قورَح؛‏ با سبک «عَلاموت.‏»‏* ۴۶  خدا پناه و قوّت ماست!‏ما همیشه می‌توانیم به‌راحتی در سختی‌ها از او کمک بگیریم.‏  ۲  پس هیچ وقت نمی‌ترسیم،‏ حتی اگر زمین به لرزه درآید،‏*و کوه‌ها به عمق دریا فرو روند؛‏  ۳  حتی اگر آب‌هایش به موج‌های خروشان و کف‌آلود تبدیل شوند،‏و کوه‌ها از تلاطم دریا بلرزند!‏ (‏سِلاه‏)‏  ۴  رودخانه‌ای هست که جوی‌های آن،‏ برای شهر خدا شادی می‌آورد؛‏برای همان مسکن* پرشکوه و مقدّس خدای متعال.‏  ۵  هیچ کس نمی‌تواند آن شهر را تسخیر کند،‏ چون خدا در آنجاست.‏ او هنگام طلوع آفتاب به کمک آن می‌آید.‏  ۶  ملت‌ها در حال شورش بودند و حکومت‌ها در حال بی‌ثباتی؛‏اما وقتی خدا صدایش را بلند کرد،‏ ساکنان زمین از ترس لرزیدند.‏*  ۷  یَهُوَه خدای لشکرها با ماست؛‏خدای یعقوب پناهگاه امن ماست!‏ (‏سِلاه‏)‏  ۸  بیایید و شاهد کارهای یَهُوَه باشید،‏و ببینید که او چه کارهای حیرت‌انگیزی روی زمین کرده است!‏  ۹  خدا در سراسر زمین به جنگ‌ها خاتمه می‌دهد،‏ و کمان‌ها را می‌شکند و نیزه‌ها را خرد می‌کند.‏او ارابه‌های جنگی را در آتش نابود می‌کند.‏ ۱۰  او گفت:‏ «از جنگ دست بکشید و بدانید که من خدا هستم.‏ مردم در میان ملت‌ها به من عزّت و احترام خواهند گذاشت،‏و در سراسر زمین مرا تمجید خواهند کرد.‏»‏ ۱۱  یَهُوَه خدای لشکرها با ماست؛‏خدای یعقوب پناهگاه امن ماست!‏ (‏سِلاه‏)‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «دستخوش تغییرات شود.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «خیمهٔ.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «زمین ذوب شد.‏»‏