مزمور ۳۲‏:‏۱‏-‏۱۱

  • کسانی که گناهانشان بخشیده شده،‏ شاد و سعادتمندند

    • ‏«گناهم را به تو اعتراف کردم» ‏(‏۵‏)‏

    • خدا به ما درک و فهم می‌دهد ‏(‏۸‏)‏

مَسکیلِ* داوود.‏ ۳۲  شاد و سعادتمند است کسی که خطاهایش آمرزیده شده و گناهانش بخشیده* شده است!‏ ۲  شاد و سعادتمند است کسی که حیله و نیرنگ در او نیست،‏و یَهُوَه خطایی به حسابش نمی‌گذارد.‏ ۳  وقتی به گناهم اعتراف نمی‌کردم،‏ بدنم ضعیف و ناتوان می‌شد،‏* چون تمام روز آه و ناله می‌کردم.‏ ۴  شب و روز دست تو ای خدا،‏ روی من سنگینی می‌کرد.‏* قوّتم مثل آبی که در گرمای تابستان تبخیر می‌شود،‏ از بین می‌رفت.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۵  سرانجام،‏ گناهم را به تو اعتراف کردم،‏و خطایم را پنهان نکردم.‏ گفتم:‏ «گناهانم را به یَهُوَه اعتراف می‌کنم.‏»‏ پس تو خطاها و گناهانم را بخشیدی.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۶  به همین دلیل،‏ تا فرصت باقیست،‏هر شخص وفاداری باید به تو دعا کند.‏ به این شکل،‏ حتی سیلاب مشکلات هم به او نمی‌رسد.‏ ۷  تو مخفیگاه من هستی،‏و مرا از رنج و عذاب حفظ می‌کنی.‏ اطرافیانم از شادی فریاد می‌زنند،‏ چون نجاتم داده‌ای.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۸  تو می‌گویی:‏ «به تو درک و فهم* می‌دهم و به راهی که باید بروی هدایتت می‌کنم.‏ در حالی که چشمم به توست،‏ به تو پند و اندرز می‌دهم.‏ ۹  مثل اسب یا قاطر،‏ نادان و بی‌فهم نباش؛‏آن‌ها سرکشند و قبل از این که به تو نزدیک شوند،‏باید با افسار یا لگام مهارشان کرد.‏»‏ ۱۰  رنج‌های شریران زیاد است؛‏اما یَهُوَه با محبت پایدارش* حافظ کسی است که به او توکّل می‌کند.‏ ۱۱  ای درستکاران،‏ به خاطر کارهای یَهُوَه شادی و پایکوبی کنید!‏ای پاکدلان،‏* فریاد شادی سر دهید!‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «پوشانده؛‏ کفّاره.‏»‏
یا:‏ «وقتی ساکت می‌ماندم،‏ استخوان‌هایم پوسیده می‌شد.‏»‏
یا:‏ «حس می‌کردم که از من راضی نیستی.‏»‏
یا:‏ «بینش.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «ای کسانی که دلی بی‌ریا و صادق دارید.‏»‏