مزمور ۱۱۳‏:‏۱‏-‏۹

  • خدا یاور درماندگان است

    • نام یَهُوَه تا ابد ستایش می‌شود ‏(‏۲‏)‏

    • خدا خم می‌شود ‏(‏۶‏)‏

۱۱۳  یاه را ستایش کنید!‏* ای بندگان یَهُوَه،‏ او را ستایش کنید؛‏نام یَهُوَه را ستایش کنید!‏ ۲  از الآن تا ابد،‏نام یَهُوَه ستایش شود!‏ ۳  از شرق تا غرب،‏*نام یَهُوَه ستایش شود!‏ ۴  یَهُوَه بر تمام ملت‌ها متعال است،‏و جلال و شکوه او بالاتر از آسمان‌هاست!‏ ۵  یَهُوَه،‏ خدای ما در بالاترین آسمان‌ها ساکن است،‏کیست که مثل او باشد؟‏ ۶  او خم می‌شود و از آسمان به زمین نگاه می‌کند.‏ ۷  خدا شخص بینوا را از خاک بلند می‌کند،‏ و شخص فقیر را از تودهٔ خاکستر.‏* ۸  او با این کاری که انجام می‌دهد،‏آن‌ها را کنار بزرگان قومش می‌نشاند.‏ ۹  خدا زن نازا را مادر می‌کند و به او فرزندان* می‌دهدتا با فرزندانش* شاد و خوشحال باشد.‏ یاه را ستایش کنید!‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «هَلِلویاه.‏» «یاه» مخفف یَهُوَه است.‏
یا:‏ «از طلوع تا غروب آفتاب.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «از میان زباله‌ها.‏»‏
یا:‏ «خانواده.‏» تحت‌اللفظی:‏ «خانه.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسرانش.‏»‏
یا:‏ «هَلِلویاه.‏» «یاه» مخفف یَهُوَه است.‏