مزمور ۱۴۸‏:‏۱‏-‏۱۴

  • ای آفریده‌های خدا،‏ او را ستایش کنید!‏

    • ای تمام فرشتگان خدا،‏ او را ستایش کنید!‏ ‏(‏۲‏)‏

    • ای خورشید و ماه و ستارگان،‏ او را ستایش کنید!‏ ‏(‏۳‏)‏

    • ای سالمندان و ای جوانان،‏ او را ستایش کنید!‏ ‏(‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏

۱۴۸  یاه را ستایش کنید!‏* ای شما که در آسمان‌ها هستید،‏ یَهُوَه را ستایش کنید!‏ای شما که در بالاترین آسمان‌ها هستید،‏ او را ستایش کنید!‏ ۲  ای تمام فرشتگان خدا،‏ ای تمام لشکرهای آسمانی خدا،‏ او را ستایش کنید!‏ ۳  ای خورشید و ای ماه،‏ ای همهٔ ستارگان درخشان،‏ او را ستایش کنید!‏ ۴  ای بالاترین آسمان‌ها* و ای ابرهای باران‌زا،‏*او را ستایش کنید!‏ ۵  همهٔ آن‌ها نام یَهُوَه را ستایش کنند،‏چون به فرمان او آفریده شدند.‏ ۶  او آن‌ها را همیشه و تا ابد در جایشان ثابت نگه می‌دارد،‏و قانونی که برایشان گذاشته است،‏ هیچ وقت تغییر نمی‌کند.‏ ۷  ای کسانی که بر روی زمین هستید،‏ یَهُوَه را ستایش کنید!‏ای موجودات بزرگ دریاها و ای تمام آب‌های عمیق،‏ او را ستایش کنید!‏ ۸  ای صاعقه و ای تگرگ،‏ ای برف و ای ابرهای غلیظ،‏ای تندباد که مطیع فرمان او هستی،‏ او را ستایش کنید!‏ ۹  ای کوه‌ها و ای تپه‌ها،‏ای درختان میوه‌دار و ای درختان سِدر،‏ او را ستایش کنید!‏ ۱۰  ای حیوانات وحشی و ای حیوانات اهلی،‏ای خزندگان و ای پرندگان،‏ او را ستایش کنید!‏ ۱۱  ای پادشاهان و ای تمام قوم‌ها،‏ای حاکمان و ای تمام قاضی‌های روی زمین،‏ او را ستایش کنید!‏ ۱۲  ای پسران و ای دختران،‏ای سالمندان و ای جوانان،‏ او را ستایش کنید!‏ ۱۳  همهٔ آن‌ها نام یَهُوَه را ستایش کنند،‏چون نامش بی‌همتاست.‏ شکوه و جلالش بالاتر از زمین و آسمان است.‏ ۱۴  او قومش را قوی و نیرومند می‌کند*تا همهٔ وفادارانش،‏ یعنی قوم اسرائیل که به او نزدیک هستند،‏تحسین و تمجید شوند.‏ یاه را ستایش کنید!‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «هَلِلویاه.‏» «یاه» مخفف یَهُوَه است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «آسمان‌های آسمان‌ها.‏»‏
یا:‏ «آب‌های بالای آسمان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «شاخ قومش را سرافراز می‌کند.‏»‏
یا:‏ «هَلِلویاه.‏» «یاه» مخفف یَهُوَه است.‏