مزمور ۷‏:‏۱‏-‏۱۷

  • یَهُوَه عادلانه داوری می‌کند

    • ‏«ای یَهُوَه،‏ مرا داوری کن» ‏(‏۸‏)‏

نوحه‌سرایی* داوود؛‏ نوحه‌ای که او به دلیل سخنان کوشِ بنیامینی برای یَهُوَه سرایید.‏ ۷  ای یَهُوَه خدای من،‏ به تو پناه آورده‌ام.‏ مرا از دست آزاردهندگانم نجات بده؛‏ ۲  وگرنه مثل شیر،‏ مرا می‌درند و تکه‌پاره می‌کنند،‏و کسی نیست که مرا نجات دهد.‏ ۳  ای یَهُوَه خدای من،‏ اگر مقصرم،‏اگر بی‌عدالتی کرده‌ام،‏ ۴  اگر خوبی را با بدی تلافی کرده‌ام،‏و دشمنم را بدون هیچ دلیلی غارت کرده‌ام،‏ ۵  آن وقت بگذار دشمن،‏ مرا تعقیب کند و به چنگ آورد؛‏بگذار مرا زیر پاهایش له کند،‏آبرویم را ببرد و عزّتم را با خاک یکسان کند.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۶  ای یَهُوَه،‏ کاری بکن و خشمت را نشان بده،‏و در مقابل خشم دشمنانم بایست؛‏برای من بیدار شو و فرمان بده که عدالت برقرار شود!‏ ۷  بگذار ملت‌ها دور تو جمع شوند؛‏مطمئناً تو از بالا بر ضدّ آن‌ها عمل می‌کنی.‏ ۸  تو ای یَهُوَه،‏ حتماً برای قوم‌ها حکم صادر می‌کنی.‏ ای یَهُوَه،‏ مرا داوری کن،‏و درستکاری و وفاداری‌ام را در نظر داشته باش.‏ ۹  ای خدای عادل،‏ تو از هر چه که در دل ماست و از عمق احساسات ما آگاهی،‏* پس لطفاً به کارهای شریران پایان بده،‏و به درستکاران کمک کن که پایدار بمانند.‏ ۱۰  خدا سپر من است؛‏ او کسانی را که دلشان پاک و راست است،‏ نجات می‌دهد.‏ ۱۱  خدا داور عادلی است،‏و هر روز داوری‌هایش را اعلام می‌کند.‏* ۱۲  اگر کسی از گناهش توبه نکند،‏ خدا شمشیرش را تیز می‌کند،‏و کمانش را می‌کشد و آماده می‌کند.‏ ۱۳  او تیرهای آتشین خود را در کمانش می‌گذارد،‏و سلاح‌های مرگبارش را آماده می‌کند.‏ ۱۴  نگاه کنید که بعضی‌ها چطور به شرارت و نقشه‌های شریرانه آبستن شده‌اند،‏و دروغ را می‌زایند.‏ ۱۵  آن‌ها برای دیگران چاه عمیقی می‌کنند،‏ولی خودشان در همان چاه می‌افتند.‏ ۱۶  مشکلاتی که برای دیگران درست می‌کنند،‏ بر سر خودشان می‌آید،‏ظلم و ستمشان بر فرق سر خودشان فرود می‌آید.‏ ۱۷  یَهُوَه را به خاطر عدالتش ستایش می‌کنم،‏و برای ستایش اسم یَهُوَه خدای متعال،‏ سرود می‌خوانم.‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «مرثیه؛‏ سرود عزاداری.‏»‏
یا:‏ «تو دل‌ها و کلیه‌های ما را آزمایش می‌کنی.‏»‏
یا:‏ «شریران را محکوم می‌کند.‏»‏
یا:‏ «آهنگ می‌سازم.‏»‏