مزمور ۵۴‏:‏۱‏-‏۷

  • دعا برای نجات از دست دشمنان

    • ‏«خدا یاور من است» ‏(‏۴‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با همراهی سازهای زِهی.‏ مَسکیلِ* داوود.‏ وقتی زیفیان به حضور شائول رفتند و گفتند که داوود بین آن‌ها مخفی شده،‏ داوود این مزمور را سرایید.‏ ۵۴  خدایا،‏ به خاطر نامت مرا نجات بده،‏و با قدرتت از من دفاع کن.‏* ۲  خدایا،‏ دعایم را بشنو،‏و به حرف‌هایم توجه کن،‏ ۳  چون غریبه‌ها به ضدّ من بلند شده‌اند،‏و ظالمان قصد جانم را دارند.‏ آن‌ها برای تو ای خدا،‏ هیچ احترامی قائل نیستند.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۴  خدا یاور من است؛‏یَهُوَه طرف کسانی است که از من پشتیبانی می‌کنند.‏ ۵  او دشمنانم را به سزای کارهای شریرانه‌شان خواهد رساند؛‏خدایا،‏ به خاطر وفاداری‌ات،‏ به زندگی‌شان خاتمه بده.‏ ۶  من با میل و رغبت به تو قربانی تقدیم خواهم کرد،‏ و نامت را ستایش خواهم کرد،‏ چون ای یَهُوَه،‏ نام تو نیکوست.‏ ۷  خدا مرا از تمام مشکلاتم نجات می‌دهد،‏و من شکست دشمنانم را به چشم خودم خواهم دید.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «به دادم برس.‏»‏